Extrakt aus Königl. Allerhöchsten Reglement wegen Lieferung der. Pferde, Behufs einer Mobilmachung der Armee vom 31ten May 1801 [...] - Wyciąg z Najwyższego Reglementu Królewskiego, ze strony Stawiania koni, końcem iakieysi Woyska Wyprawy, dnia 31go Maia

Typ: Książka Rok publikacji: 1805 Miejsce publikacji: Marienwerder Strony: [2] K. Sygnatura: Pol.8.III.2489 biblioteka cyfrowa link Języki: ger, pol Hasła kluczowe:
  • Dyrektoriat Generalny Zachodniopruskiej Kamery Wojenno-Ekonomicznej
  • Rozporządzenia królewskie
  • Prusy Zachodnie - prawo
  • Wojskowość
  • Konie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.01.2018

Opis dokumentu

Dokument opracowany w maju 1801 roku w Kwidzynie (niem. Marienweder) z rozkazu Dyrektoriatu Generalnego Zachodniopruskiej Kamery Wojenno-Ekonomicznej (lokalny, kolegialny organ administracji publicznej w Królestwie Prus w XVIII wieku, nadzorujący władze w miastach, powiatach i dobrach królewskich, zajmujący się administracją, wojskiem, policją, finansami, zarządem dóbr państwowych, sądownictwem w sprawach skarbowych, policyjnych i administracyjnych) wyciąg z przepisów królewskich związany z obowiązkiem  przekazywania koni na potrzeby i do dyspozycji  wojska. Dokument szczegółowo określa zasady i warunki na jakich winno się udostępniać zwierzęta na potrzeby wojska,  kryteria w/g których klasyfikuje się zwierzęta zdatne na potrzeby wojska, kary za nieprzestrzeganie obowiązku jak również sposób i wysokość wynagrodzenia za udostępnianie zwierząt.   Dokument dwujęzyczny niemiecko-polski, opublikowany do wiadomości i przestrzegania dla ogółu obywateli. Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491