Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Zweytes Stück enthaltend das Buch der Richter

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Nachtigal, Johann Karl Christoph
Strony: [ 4 ]; 234; [ 2 ] Sygnatura: 92407/2 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, heb, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Biblistyka
  • Egzegeza biblijna
  • Egzegeza biblijna Starego Testamentu
  • Egzegeza biblijna - Księga Sędziów
  • Nachtigal, Johann Karl Christoph (1753-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.04.2021

Opis dokumentu

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1797) - część druga, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819). Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, druga część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Księgi Sędziów (hebr. שֹּׁפְטִים, Szofetim, gr. Κριταί) - jednej z ksiąg biblijnych, w Biblii hebrajskiej wchodzącej w skład „Proroków Starszych”, w Septuaginacie (pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę) i chrześcijańskich wydaniach Starego Testamentu zaliczanej do ksiąg historycznych. Księga Sędziów opisuje okres pomiędzy zajęciem ziemi Kanaan przez Hebrajczyków, a czasami królów izraelskich oraz przekazuje obraz obyczajowości, kultury, religijności i stosunków społecznych przedmonarchicznego Izraela. Naczelną ideą teologiczną księgi jest przekonanie o konieczności zachowania wierności, całkowitego zaufania i posłuszeństwa  jedynemu Bogu Jahwe, będącemu też władcą Izraela, gdyż od tego uzależniona jest pomyślność Izraela; potępiane są wszelkie przejawy apostazji, podkreślana natomiast troska o jedność kultu. Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze określane było jako dokument wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.