Exegetisches Handbuch des Alten Testaments für Prediger, Schullehrer und gebildete Leser. Viertes Stück enthaltend das erste Buch Samuels

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1797 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Nachtigal, Johann Karl Christoph
Strony: [ 4 ]; 276 Sygnatura: 92407/4 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, heb, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Biblistyka
  • Egzegeza biblijna
  • Egzegeza biblijna Starego Testamentu
  • Egzegeza biblijna - Pierwsza Księga Samuela
  • Nachtigal, Johann Karl Christoph (1753-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.04.2021

Opis dokumentu

Exegetisches Handbuch des Alten Testaments… (Lipsk, 1797) - część czwarta, wydanej anonimowo publikacji z dziedziny biblistyki, a dokładniej egzegezy biblijnej Starego Testamentu. Autorem dokumentu jest niemiecki teolog i filolog Johann Karl Christoph Nachtigal (1753-1819).Twórca w latach 1771-1773 studiował teologię, filologię i historię naturalną na uniwersytecie w Halle. Po ukończeniu studiów powrócił do Szkoły Katedralnej w Halberstadt, gdzie najpierw był nauczycielem, a od 1800 roku jej dyrektorem. W 1800 roku został także mianowany radcą konsystorza. Zajmował się m. in. datowaniem pism w Starym Testamencie. W 1808 roku otrzymał tytuł doktora honoris causa Wydziału Teologicznego Uniwersytetu w Halle. Od 1812 do 1816 roku Nachtigal był generalnym superintendentem księstwa Halberstadt, powiatów Hohenstein i Mansfeld, aż do rozwiązania konsystorza przez nowy podział prowincji w Prusach. Niniejsza, czwarta część dokumentu ma na celu zapoznanie czytelnika ze sposobem postępowania przy czytaniu, badaniu i interpretacji treści oraz wydobycie dosłownego znaczenia tekstów, pochodzących z Pierwszej Księgi Samuela (hebr.‏ספר שְׁמוּאֵל‎ Sefer Szmuel). 1 i 2 Księga Samuela stanowią w Biblii Hebrajskiej jedną całość. Septuaginta (pierwsze tłumaczenie Starego Testamentu z hebrajskiego i aramejskiego na grekę) jako pierwsza podzieliła jej tekst na dwie części. Chociaż księga została nazwana imieniem głównej postaci, jaką jest prorok Samuel, nie podaje ona imienia autora. Mógł ją spisać sam Samuel, a z pewnością był źródłem informacji zawartych w pierwszych 24 rozdziałach 1 Księgi Samuela, który to fragment stanowi opis jego życia i działalności. Rozdziały po 25. opisują wydarzenia po śmierci Samuela, zatem musiały mieć innego autora. Wzmianki w tekście sugerują, że obie księgi Samuela zostały zebrane i opracowane przez kogoś z kręgu judzkich proroków, który wykorzystał pisma autorstwa Samuela, Natana i Gada.1 Księga Samuela dokumentuje proces prowadzący do ustanowienia monarchii. Lud domagał się króla, podobnego do władców, jacy rządzili sąsiednimi narodami. Pierwszy król, Saul, nie miał prawego serca, a jego potomkom nie było dane odziedziczyć tronu. Bóg nakazał Samuelowi namaścić na kolejnego króla ludzkiego reprezentanta w osobie Dawida, aby rządził Jego ludem. Większość 1 Księgi Samuela jest poświęcona dokonaniom Dawida, muzyka, dzielnego pasterza i wojownika, a historia w niej zapisana potwierdza prawomocność rodu Dawida jako władców Izraela. Opracowanie, jak wskazuje karta tytułowa, przeznaczone zostało dla kaznodziejów, nauczycieli szkolnych i wykształconych czytelników. W literaturze określane było jako dokument wnoszący cenny wkład egzegetyczny do Starego Testamentu.