Exaplosis Definitionis traditae nobilissimo hoc dicto: Et Sermo Ille Caro Factus Est...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1587 Miejsce publikacji: Basileae Autorzy:
  • Grynaeus, Johann Jacob
  • Waser, Caspar
Sygnatura: Pol.6.II.1559 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Grynaeus, Johann Jakob (1540-1617)
  • Waser, Kaspar (1565-1625)
  • Schachmann, Bartholomeus (1559-1614)
  • Religia - rozważania - 16 w.
  • Eklezjologia
  • Herezje chrześcijańskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.04.2015

Opis dokumentu

Druk ten zawiera zapis mowy Johana Jakuba Grynaeusa (1540-1617) wygłoszonej 9 lutego 1587 roku w czasie debaty, której przewodniczył Kaspar Waser (1565-1625). Mowa zawiera wyjaśnienie jak należy rozumieć werset „A Słowo stało się ciałem” z Ewangelii Janowej, a więc zawiera teologiczną wykładnię kwestii wcielenia. Właściwa mowa zaczyna się na stronie 9, od strony 3 do 8 wybitny teolog z Bazylei zawarł zachętę do służenia prawdzie, pozdrowienie i pochwałę dla mieszkańców Gdańska i burmistrza Schachmanna, któremu dzieło zostało dedykowane na stronie tytułowej. Jest to okres, w którym mieszczanie gdańscy są bardzo mocno podzieleni w swoich teologicznych preferencjach na luteran i kalwinistów, dedykację tę należy więc czytać w tym kontekście. Sam Grynaeus przeszedł wcześniej z pozycji luterańskich na kalwińskie. Na stronie drugiej znajduje się jako motto cytat z Jana Chryzostoma w języku greckim i tłumaczeniem na łacinę. W tekście mowy znajduje się wyjaśnienie poszczególnych słów tego wersetu, z uwzględnieniem polisemii słów logos i caro, a w wykładzie Grynaeus sięga często do źródeł greckich, zwłaszcza do Ojców Kapadockich. Autor przytacza też i wyśmiewa poglądy heretyków, na czele z arianami i eunomianami. Ostatnia część wymierzona jest we wszystkich, którzy uznają jakichś innych pośredników zbawienia (a więc np. świętych katolickich) poza Chrystusem. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1552-Pol.6.II.1561. Format bibliograficzny: 4. Krawędzie przycięte - barwione; typ oprawy (materiał) - biały pergamin (oprawa z japem); zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe; okładzina - tektura; wiązania skórzane (brak dwóch wiązań); niewielkie deformacje; niewielkie zacieki/zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.