Erneuerte Verordnung über den Gebrauch des Stempel=Papiers, der Vollmachten, Spielkarten und Musikzettel, und wegen der sonst zu entrichtenden Stempel=Gebühren

Typ: Książka Rok publikacji: 1802 Miejsce publikacji: Berlin Illustracje: tab. Strony: 40 s. Sygnatura: Pol.8.III.2482 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Fryderyk II Hohenzollern (1712-1786), król Prus
  • Fryderyk III Hohenzollern (1770-1840)
  • Rozporządzenia królewskie
  • Ustawa stemplowa - 19 w.
  • Prusy - prawo - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 08.02.2018

Opis dokumentu

Rozporządzenie (dekret) zmieniające dotyczące używania, wykorzystywania i posługiwania się papierem stemplowym, pełnomocnictwami, kartami do gry i kartami muzycznymi jak również regulowania należności opłat stemplowych, opublikowane w  Berlinie w 1802 r. sygnowane przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma. Dokument uzupełnia, systematyzuje i zmienia  wcześniejsze (m.in. z 1766 r.) uregulowania prawne w danym zakresie. W opublikowanym dokumencie znajdujemy szereg uregulowań związanych z zastosowaniem i przeznaczeniem papieru stemplowego m.in. rodzaje dokumentów, pism i spraw podlegających umieszczaniu na papierze stemplowym, regulacje unormowania używania papieru stemplowego, wysokość kosztów z tym związanych, zakres odpowiedzialności za użycie niezgodne z przeznaczeniem bądź fałszowanie takiej dokumentacji, wysokości kar, zobowiązanie szeroko rozumianego ogółu urzędników państwowych do rzetelnego wypełniania obowiązków z tym związanych, sposoby i formy kontroli użytkowanego papieru itd. Dokument zawiera sporządzone w formie tabelarycznej załączniki szczegółowo określające wysokości należności stemplowych z tytułu prowadzenia czynności urzędowych m.in. spraw spadkowych, urzędowych, mianowania służb wojskowych, cywilnych, wydawania zaświadczeń, itd. Wszystkie ukazujące się dokumenty sygnowane pieczęcią królewską, w powielanych kopiach zastępowano skrótem „L.S” [łac. loco sigilli] - napisem potwierdzającym opatrzenie ich oryginałów pieczęciami. Rozporządzenie z roku 1802 zatwierdzili urzędnicy (poniżej pieczęci): Goldbeck, Freiherr i Schrötter.  Typ oprawy (materiał): papier, obleczenie – niebieskie, krawędzie - przycięte. Format bibliograficzny: 2. W 2012 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza zbioru starych druków XVIII w. Biblioteki Elbląskiej”. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. Pol.8.III.2457-Pol.8.III.2491.