Erklärende Anmerkungen zum Homer, von Johann Heinrich Just Köppen […] Erster Band […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Hannover Autor:
  • Köppen, Johann Heinrich Justus
Strony: [ 2 ]; IV; 306 Sygnatura: 92628 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Homer - Iliada - komentarze i objaśnienia
  • Literatura starożytnej Grecji
  • Literaturoznawstwo
  • Teoria literatury
  • Köppen, Johann Heinrich Justus (1755 - 1791)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.04.2021

Opis dokumentu

Erklärende Anmerkungen zum Homer… - część pierwsza, wydanie drugie (Hannover, 1792), opublikowanego w pięciu tomach opracowania, zawierającego objaśnienia do Iliady Homera. Autorem dokumentu jest niemiecki filolog i pedagog Johann Heinrich Justus Köppen (1755-1791). Köppen studiował filologię na uniwersytecie w Getyndze, gdzie był uczniem niemieckiego badacza starożytności, filologa, historyka i archeologa Christiana Gottloba Heyne (1729-1812). Od 1779 roku pracował jako adiunkt w Pädagogium w Ilfeld, a w 1783 r. został dyrektorem gimnazjum w Hildesheim. We wrześniu 1791 roku rozpoczął nauczanie w liceum w Hanowerze, ale wkrótce zapadł na chorobę i zmarł na początku listopada w wieku 35 lat. Jego działalność literacka skoncentrowana była w szczególności na ułatwieniu zrozumienie najwybitniejszych klasyków antycznych (Homer, Horacy, Owidiusz, Sofokles, Platon), poprzez objaśnienia w języku niemieckim, dla których za wzór posłużyły mu komentarze Heyne'a. Część pierwsza publikacji zawiera komentarze i notatki do pierwszych czterech ksiąg Iliady (gr.Ἰλιάς Iliás) - obok Odysei drugi z eposów, których autorstwo tradycja przypisuje Homerowi (stgr.Ὅμηρος, Hómēros, gr.Όμηρος). Epos uchodzi za najstarszy i zarazem bardzo obszerny grecki dokument pisany. Jest jednym z najważniejszych źródeł dla historii okresu przedarchaicznego i wczesnego okresu archaicznego w dziejach starożytnej Grecji, a także okresów wcześniejszych. Stanowi wzorzec późniejszej wielkiej epiki rycerskiej. W Iliadzie Homer opowiada niewielki fragment dziejów wojny trojańskiej w dziesiątym roku oblężenia Troi (od zatargu Achillesa z Agamemnonem aż po pogrzeb Hektora). Opowieść zdobycia Iljonu (Troi) ujęta została w 24 księgach. W utworze przedstawione zostały epizody z końcowej fazy tego militarnego starcia Greków i Trojan (Homer przedstawia jedynie ostatnie 51 dni walki), a zwłaszcza uwypuklony został spór Agamemnona i Achillesa. W Iliadzie obok świata ziemskiego (profanum) występuje także świat bogów (sacrum), który ma istotny wpływ na losy bohaterów. Razem z wojną ludzi toczą się zatem walki bogów, którzy sekundują swoim bohaterom. Materiał uzupełnia, opatrzona komentarzem chorografia Troi.