Erkenntnisse und Werden. Aufsätze aus der Zeit vor der Machtergreifung

Typ: Książka Rok publikacji: 1940 Miejsce publikacji: Goslar Autor:
  • Darré, Richard Walther
  • Reuß zur Lippe, Marie Adelheid - wyd.
Illustracje: 2 Strony: 240 Sygnatura: KD.7378 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Niemcy - historia
  • III Rzesza
  • Narodowy socjalizm
  • Nazistowska ideologia rasowa
  • Ideologia Blut und Boden
  • Darré, Richard Walther (1895-1953)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.10.2023

Opis dokumentu

Erkenntnisse und Werden (Goslar, 1940) - publikacja zawierająca zbiór 25 esejów, których autorem jest agronom i zootechnik, główny popularyzator teorii Krwi i Ziemi (niem. Blut und Boden), polityk NSDAP, teoretyk kwestii rasowych III Rzeszy, w latach 1933-1942 Minister Rzeszy do spraw Żywności i Rolnictwa Richard Walther Darré (1895-1953). Zebrane w niniejszej publikacji eseje pochodzą z okresu 1925-1932 i są odzwierciedleniem przekonań i poglądów autora dotyczących z jednej strony idei rasy oraz znaczenia chłopstwa z drugiej strony jako podstaw wszystkich wydarzeń w obszarach politycznych, gospodarczych i kulturowych. Autor urodził się w Argentynie, jego ojcem był Niemcem, a matką pół-Szwedka pół-Niemka. W wieku 9 lat Darré wyjechał do Niemiec i kształcił się w szkołach w Heidelbergu, Godesbergu i Witzenhausen. Uczęszczał także do królewskiego College’u w Wimbledonie (Londyn). Oprócz niemieckiego, nauczył się mówić płynnie po hiszpańsku, angielsku i francusku. Podczas I wojny światowej służył w artylerii na froncie zachodnim i był kilkakrotnie ranny. Następnie należał do tzw. Związku Artamanów (organizacja młodych niemieckich nacjonalistów). Darré coraz bardziej skłaniał się ku teorii Blut und Boden, twierdząc iż rasa nordycka powinna być przywiązana do swojej ziemi a jej siłą są chłopi. Tezę tę popierał Heinrich Himmler, jeden z Artamanów. Swoją ideologię Krwi i Ziemi Darré,wyłożył m.in. w książkach: „Das Bauerntum als Lebensquell der nordischen Rasse”, „Um Blut und Boden” „Neuadel aus Blut und Boden” oraz w niniejszych esejach. W 1930 wstąpił do NSDAP i zajął się aparatem partyjnym mającym na celu pozyskanie dla narodowych socjalistów rolników niemieckich. Darré miał trzy cele: wzniecić niezadowolenie wśród rolników wobec władz Republiki Weimarskiej, pozyskać ich poparcie dla NSDAP oraz przekonać ich, by stali się przyszłymi osadnikami, którzy zastąpią Słowian na obszarach wschodnich. Wszystkie te cele udało mu się osiągnąć. Od 1930 roku należał do również do SS. Od kwietnia 1933 do 1945 Darré był Przywódcą Rolników Rzeszy (Reichsbauernführer), a od 29 czerwca 1933 do 23 maja 1942 sprawował stanowisko Ministra Rzeszy do spraw Żywności i Rolnictwa. Oprócz tego do 1938 stał na czele RuSHA (Głównego Urzędu dla spraw Rasowych i Osadnictwa SS) i odegrał ważną rolę w tworzeniu tego urzędu w 1931 r. Teoria Krew i Ziemia oparta na idei przywiązania ludzi do ziemi, na której żyją stała się jedną z podstaw hitlerowskiej polityki ekspansji. Ideologia ta głosiła, że chłopi są źródłem życia rasy nordyckiej i w przeciwieństwie do ludności miejskiej, to chłopi są ostoją społeczeństwa, która odrodzi naród i rasę. Poglądy Darré’a mocno wpływały na Himmlera, który hołdował tezie o wyższości narodu niemieckiego, opartej na selekcji rasowej Jego poglądy i tezy miały duży wpływ na eksterminacyjną politykę hitlerowską podczas II wojny światowej. Darré został schwytany przez aliantów w 1945. Następnie został osądzony przez Amerykański Trybunał Wojskowy w tzw. procesie ministerstw (jeden z procesów norymberskich). W 1949 został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności, lecz zwolniono go już w 1950 r.Zmarł trzy lata później w Monachium. Jego teorie do dzisiejszych czasów inspirują radykałów. Publikacja została opracowania i wydana przez Marie Adelheid Prinzessin Reuß zur Lippe (1895-1993) - pisarkę, publicystkę , zagorzałą zwolenniczkę reżimu nazistowskiego i doradczynię Richarda Walthera Darré w Ministerstwie Żywności i Rolnictwa.