Entwicklung des Post – und Telegraphenwesens in der Provinz Westpreuβen bis zum Ablauf des XIX. Jahrhunderts

Typ: Książka Rok publikacji: 1900 Miejsce publikacji: Danzig Strony: 24 Sygnatura: 34899 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Usługi pocztowe - Prusy Zachodnie - historia
  • Usługi telegraficzne - Prusy Zachodnie - historia
  • Urzędy pocztowe - Prusy Zachodnie - organizacja działalności
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w 1900 roku w Gdańsku koncentrująca się na zagadnieniu rozwoju szeroko pojętego sektora usług pocztowych i telegraficznych na terenach wchodzących w skład prowincji Prusy Zachodnie do końca XIX wieku. Opis został przygotowany na podstawie dostępnych danych i źródeł urzędowych przez sekretarza Głównej Dyrekcji Poczty Grossa. Publikacja podzielona na trzy części przedstawia rys historyczny i ewaluację tej dziedziny działalności od czasów zakonu krzyżackiego do 1793 roku, od 1793 do 1876 roku i od 1876 do 1900 roku. Opracowanie prezentuje m.in. sposób i formę organizacji działalności urzędów pocztowych, urzędników pocztowych, organizację, formę i sposób dystrybucji przesyłek i innych usług pocztowych, funkcjonowania i wysokości opłat, uzyskiwanych przychodów z tego tytułu, kształtowanie się regulacji prawnych w tym zakresie etc. Prezentację wzbogacają dane statystyczne ujęte w formie tabelarycznej.