Emmenologia in que fluxus muliebris menstrui phaenomena, periodi, vitia, cum medendi methodo ad rationes mechanicas exiguntur. Auctore Joh. Friend [...]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1726 Miejsce publikacji: Amstelaedami Autor:
  • Friend, John
Strony: [16 ]; 247; [ 17 ] Sygnatura: 91414 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Medycyna
  • Emmenologia
  • Anatomia
  • Bellini, Lorenzo (1643-1704)
  • Friend, John (1675-1728)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.11.2022

Opis dokumentu

Druk medyczny z zakresu emmenologii, czyli badań nad cyklem menstruacyjnym. Praca dotyczy leczenia nieprawidłowości w krwawieniu miesięcznym „z przyczyn mechanicznych”, czyli wskutek szczególnej budowy anatomicznej. We wstępie do dzieła autor zaznacza między innymi to, że w interesujących go kwestiach wiele hipotez opierano na przypuszczeniach, a czasami absurdalnych teoriach, „zanieczyszczając” medycynę. On sam powołuje się na włoskiego lekarza i anatoma Lorenza Belliniego, nawiązując do metody poszukiwania anatomicznych przyczyn chorób. Zaznacza też, że cenne są te teorie, które wypływają z praktyki i bezpośrednio na nią się przekładają. Po wstępie następuje spis treści. Dzieło podzielone zostało na czternaście rozdziałów, w których autor kolejno: przedstawia naturę (funkcję) menstruacji, ustosunkowuje się do opinii innych badaczy tematu, opisuje przyczyny nadmiaru krwi u kobiet, budowę kobiecych narządów rodnych, wpływu menstruacji na nadprodukcję krwi, zjawisko okresowego krwawienia, zaburzenia regularności, objawy towarzyszące, wreszcie rozdziały 10-13 są właściwym rozwinięciem tematu. Rozdziały 11 i 13 uzupełnione są o historie „dziewic” i „kobiet”, z zaznaczeniem ich wieku, charakterystyki problemu, objawów towarzyszących menstruacji i sposobie postępowania w danym przypadku. W ostatnim rozdziale omówione zostaje działanie leków. Na końcu znajduje się alfabetyczny indeks rzeczowy. Jedyna ilustracja znajduje się w rozdziale 5 i przedstawia rodzaje budowy kanałów rodnych. Dokument współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski), sygn. 91414-91414a.