Elbingscher Lehrer Gedächtniss das ist Leben und Schriften aller ev.Lehrer..

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1753 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Tolckemit, Aleksander Mikołaj
Illustracje: 2 Strony: 442 Sygnatura: 265891 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Tolckemit, Aleksander Mikołaj (1715-1759)
  • Elbląg - historia
  • Biografie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.03.2010

Opis dokumentu

Tolckemit Aleksander Mikołaj (1715-1759): pastor i historyk elbląski. Po powrocie ze studiów rozpoczął zbierać materiały o elbląskich pastorach, profesorach i nauczycielach, lekarzach, miedziorytnikach itp. W 1740 r. opublikowana została na łamach „Preussische Zehenden” biografia i życiorysy elbląskich pastorów pod wspólnym tytułem „Presbyterologia Elbingensis”. Zadanie było bardzo trudne, wymagało żmudnych poszukiwań w archiwach i bibliotekach. Po kilku latach opracowane biogramy ogłosił drukiem w Gdańsku w 1753 roku w książce, o bardzo długim (barokowym) tytule, zaczynającym się od słów „Elbingscher Lehrer Gedächtniss das ist Leben und Schriften aller ev.Lehrer...” syg. 265891 (Elbląskie wspomnienia o nauczycielach…) Dzieło jego weszło na trwałe do elbląskiej historiografii, ułatwia nadal badania nad oświatą, medycyną, sztuką, dziejami kościoła luterańskiego, migracjami inteligencji oraz kontaktami intelektualnymi Elbląga z innymi ośrodkami życia umysłowego Polski i Europy. Drukzawiera dwie ryciny drzeworytnicze wykonane przez J.F. Endersch’a, przedstawiające Gimnazjum Elbląskie iKościół św. Mikołaja. Druk wydany w języku niemieckim, z mottem na wstępie w języku łacińskim Leonardo Bruni – zwanego też Leonardo Aretino (ur. 1370 r. w Arezzo, zm. 1444 we Florencji) Był to humanista włoski, historyk, pionier historiografii renesansowej, polityk, dyplomata. Studiował literaturę antyczną pod kierunkiem greckiego uczonego Manuela Chrysolorasa. W latach 1405-1415 zajmował, z krótkimi przerwami, stanowisko sekretarza kancelarii papieskiej. Jako sekretarz Jana XXIII uczestniczył w soborze w Konstancji. W 1415 po usunięciu Jana XXIII ze stolicy papieskiej, Bruni udał się do Florencji. Od 1427 aż do śmierci pełnił funkcję kanclerza Republiki Florenckiej. Cała praca Tolckemita poświęcona jest elbląskiej kadrze nauczycielskiej (zarówno świeckiej jak i duchownej) od czasów reformacji. Zawiera informacje o nich samych i ich pracach. Druk posiada indeks osobowy. Książka współoprawna, sygn.265891-265892.