Elbing

Typ: Książka Rok publikacji: 1926 Miejsce publikacji: Berlin-Halensee Autor:
  • Lockemann, Theodor
Illustracje: liczne ilustracje i fotografie w tekście + 6 wyszczególnionych "dodatków artystycznych" na osobnych stronach Strony: 185 Sygnatura: IV.9 Elbląg biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Lockemann, Theodor (1885-1945)
  • Elbląg - historia
  • Elbląg - życie gospodarcze - 19-20 w.
  • Elbląg - życie społeczno-kulturalne - 19-20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 07.05.2010

Opis dokumentu

Monografia dotycząca Elbląga. Jak zauważa redaktor – T. Lockemann, historyk, ówczesny dyrektor Biblioteki Miejskiej i archiwista, prowadzić ona miała „od historii do współczesności” i objaśniać znaczenie miasta z perspektywy uwarunkowań historycznych, geograficznych i gospodarczych. Poszczególne rozdziały traktują m. in. o historii i architekturze Elbląga, bractwie św. Jerzego, cechach, Muzeum Miejskim, Bibliotece Miejskiej, dobroczynności, szkolnictwie, kościołach, życiu kulturalnym, sporcie, zakładach przemysłowych, handlu, transporcie, gazowni, zaopatrywaniu w wodę etc.