Einpfarrungen

Typ: Rękopis Rok publikacji: 1856-1889 Strony: K.50 Sygnatura: Teczka 36 - Malbork biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Ewangelicka administracja kościelna – superintendentura malborska - historia
  • Superintendentura malborska - dokumentacja, korespondencja - 19 w.
  • Superintendentura malborska - historia - dokumenty rękopiśmienne - 19 w.
  • Superintendentura malborska - wykaz parafii – 19 w.
  • Prusy - Kościół ewangelicki - historia - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.03.2019

Opis dokumentu

Kilka odpisów dokumentów poświadczających włączenie wiosek do parafii superintendentury malborskiej. Pisma Królewskiego Konsystorza w Królewcu kierowane do superintendentury i proboszczów w sprawie przyłączania wiosek do poszczególnych parafii. Ostatni dokument stanowi wykaz wszystkich parafii superintendentury malborskiej z wyszczególnieniem wiosek i osad leżących na terenie parafii i objętych troską duszpasterską. Zbiory udostępnione przez Archiwum Diecezji Elbląskiej.