Einleitung in die Staatskunde nebst einer Statistik der vornehmsten europäischen Reiche […] Erster Theil

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1792 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Lueder, August Ferdinad
Strony: [ 14 ]; 512; [ 2 ] Sygnatura: 92466/1 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, fre, lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Nauka o państwie - 18 w.
  • Statystyka - 18 w.
  • Hiszpania - 18 w.
  • Holandia - 18 w.
  • Lueder, August Ferdinad (1760-1819)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.07.2021

Opis dokumentu

Einleitung in die Staatskunde nabst einer Statistik der vornehmsten europäischen Reiche (Lipsk; 1792) - część pierwsza publikacji prezentującej wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień teoretycznych nauki o państwie (niem. Staatskunde), uzupełnionej statystycznymi opisami wyróżniających się imperiów europejskich. Autorem dokumentu jest niemiecki ekonomista i politolog August Ferdinand Lueder (1760-1819). Lueder studiował w Getyndze. W 1786 roku został profesorem historii w Collegium Carolinum w Brunszwiku. W 1797 roku został radcą dworu książąt brunszwickich. W latach 1810-1814 był profesorem zwyczajnym filozofii w Getyndze, a w latach 1817-1819 profesorem filozofii w Jenie. Był jednym z pierwszych, którzy rozpowszechnili nauki Adama Smitha (1723-1790) w Niemczech. Zasłużył się również dla rozwoju statystyki. Publikacja Ludera, w części teoretycznej, zawiera opis podstawowych zagadnień oraz kryteriów, które w kolejnych rozdziałach niniejszej części stały się bazą statystycznego opisu i obrazu ówczesnej Hiszpanii i Holandii. Podstawę dla opisu ówczesnej rzeczywistości ustrojowo-politycznej i społeczno-gospodarczej stanowią, m.in.: terytorium państwowe, (położenie, wielkość, granice, warunki przestrzenne, warunki naturalne, klimat etc), forma państwa i sposób sprawowania władzy, dane demograficzne, charakter narodowy, gospodarka, handel, rolnictwo, przemysł, polityka społeczna i organizacja systemu opieki zdrowotnej, szkolnictwo i edukacja, polityka fiskalna, finanse publiczne, siły zbrojne, wymiar sprawiednliwości, organizacja adminstarcji publicznej, religia, nauka i szkolnicwo etc.