Eine Wanderfahrt durch die deutschen Ansiedlungsgebiete in Posen und Westpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1897 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Sohnrey, Heinrich
Illustracje: 10 Strony: VII; 208 Sygnatura: 34743 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Osadnictwo niemieckie – Wielkopolska – 19 w.
  • Osadnictwo niemieckie – Prusy Zachodnie – 19 w.
  • Komisja Kolonizacyjna – Niemcy – 19 w.
  • Sohnrey, Heinrich (1859-1948)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Berlinie w 1897 roku autorstwa Heinrich Sohnreya (1859-1948) - niemieckiego pisarza, publicysty, nauczyciela i dziennikarza. Obszerne opracowanie dotyczy zagadnienia procesu niemieckiego osadnictwa na ziemiach Wielkopolski i Prus Zachodnich u schyłku XIX wieku. Książka jest opisem powstałym m.in. z obserwacji i rozmów autora czynionych podczas podróży na terenach wyżej wymienionych prowincji i zgodnie ze słowami autora zamieszczonymi w przedmowie nie ma wydźwięku politycznego, a skupia się przede wszystkim na kwestiach socjalno – gospodarczych i ekonomicznych procesu kolonizacji. Opis poprzedza treść ustawy kolonizacyjnej z 13 kwietnia 1886 roku. Następnie omówieniu podlega kwestia powołanej dla realizacji postanowień ustawy Komisji Kolonizacyjnej (niem. Ansiedlungskommission für Westpreußen und Posen), której działania koncentrować się miały na wykupie ziemi od polskiej szlachty i chłopów, a następnie osadzaniu na niej przybyszów z Cesarstwa Niemieckiego. Książka przedstawia zakres działania, kompetencje oraz sposób funkcjonowania komisji. Opisuje podejmowane działania kolonizacyjne, sposób i formy zakładania osad i wsi , wskazuje koszty opłaty oraz stosowane szczególne ulgi dla osadników. Omawia sposób nabywania gruntów, formy własności lub dzierżawy, charakteryzuje pojęcie nowego sposobu dzierżawienia tzw. włości rentowe (niem. Rentengut). Określa przyszły charakter osad, prezentuje szczegółowe dane dotyczące ilości, pochodzenia i charakterystyki osadników, poddaje analizie czynniki wpływające i warunkujące społeczno – ekonomiczny rozwój osad etc. Opracowanie wzbogacono szeregiem danych finansowo- ekonomicznych i statystycznych, planami i koncepcjami zabudowy osad i wsi, mapami i ilustracjami.