Ein englischer Gesandtschaftsbericht über den polnischen Staat zu Ende des 16. Jahrhunderts

Typ: Książka Rok publikacji: 1936 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Mews, Siegfried
Illustracje: 1tabl. Strony: 88 Sygnatura: 34626 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Carew, Georg (1565-1612)
  • Królestwo Polskie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.12.2011

Opis dokumentu

Książka z serii : Niemcy a Wschód (Deutschland und der Osten), Bd. 3. Relacja angielskiego posła sir Georga Carewz 1598 na temat Królestwa Polskiego i zjednoczonych z nim ziem. Prawdopodobnie przybył on do Polski, by przygotowywać tu grunt dla stosunków handlowo-politycznych między Polską a Anglią. Rękopis został odkryty w 1932 r. przez profesora protestanckiej filozofii religijnej Uniwersytetu warszawskiego w British Museum. W pierwszej części manuskryptu scharakteryzowane są poszczególne części Polski (Podole, Prusy, Inflanty, Kurlandia i Semigalia, Wołyń, Litwa i Żmudź,a także kilka miast – m.in. Elbląg i Gdańsk jako miasta portowe i z dużymi przywilejami). W drugiej części poseł opisuje stosunki wewnętrzne w Koronie (w szczególności koncentruje się na wyborze króla – wolna elekcja, przywilejach szlachty, ograniczeniach władzy monarszej, pojęciu polskiej wolności, wyznaniach i kościele katolickim) oraz obronność kraju (pospolite ruszenie, żołdacy w służbie Polsce, niepatriotyczne zachowania szlachty, polska jazda, znaczenie floty), gospodarkę (stan finansów, złoża surowców). Część trzecia dotyczy stosunków z zagranicą (kandydaci do tronu polskiego, relacje m.in. z Watykanem, Anglią. Wenecją, miastami hanzeatyckimi, Hiszpanią, cesarstwem niemieckim, Siedmiogrodem, Turcją, Rosja i Szwecją.