Ein Bekentnis und kurtzer bericht wider die irrige Lehr Andree Osiandri/ von dem articel der Rechtferigunge...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1552 Miejsce publikacji: [Francofurti ad Oderam] Autor:
  • Bilau, Stephan
Strony: [31], [1] K. Sygnatura: Pol.6.II.1126 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Bilau, Stephan (-1569)
  • Osiander, Andreas(1498-1552)
  • Druk teologiczny – 16 w.
  • Polemika teologiczna - 16 w.
  • Religia - rozważania - 16 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.09.2014

Opis dokumentu

Druk teologiczny – polemika z poglądami teologa i reformatora Andreasa Osiandra (1498-1552) (znany jest on także jako autor sprzecznego z intencjami Kopernika wstępu do jego dzieła O obrotach…). W 1550/51 Osiander i jego zwolennicy wywołali spór dzielący protestantów. Kontrowersja dotyczyła nauki o usprawiedliwieniu, będącej jedną z zasadniczych kwestii ewangelickiej teologii. Według Osiandra usprawiedliwienie człowieka dokonuje się poprzez wewnętrzne przyjęcie Chrystusa jako Słowa z Jego sprawiedliwością. Stephan Bilau (-1569) (Bülau, Bilaw) – teolog, pierwszy superintendent w Kurlandii, plasuje się w gronie oponentów zwalczających poglądy Osiandra w wywołanym przez niego sporze. Bilau, będąc jak pisze we wstępie do druku, „młodym teologiem”, usprawiedliwia na początku zabranie przez siebie głosu w sporze, podając argumenty, które go to tego uprawniają. W zasadniczej części podaje tezy Osiandra – 1. Człowiek jest usprawiedliwiony przez wiarę, 2. Wiara pochodzi od Boga. 3. Wiara jest widocznym Bożym usprawiedliwieniem, 4. Jesteśmy usprawiedliwieni przez widoczną Bożą sprawiedliwość, którą jest sam Bóg, a nie poprzez sprawiedliwość Chrystusa, nabytą przez Jego dzieło: mękę, śmierć i zmartwychwstanie, z których dwie ostatnie ocenia jako całkowicie błędne, dwie pierwsze natomiast jako częściowo mylne. Druk współoprawny z innymi drukami (klocek introligatorski) - sygn. Pol.6.II.1114-Pol.6.II.1138. Format bibliograficzny: 4. Pieczątki: 1, 7, 10, 11, 20. Dawne sygnatury: M.5, U.5.Misc.5. Inne znaki własnościowe: IH 1553 - tłoczone na przedniej okładzinie. Usunięty ekslibris rękopiśmienny na karcie tytułowej pierwszego druku. Typ oprawy - brązowa skóra ; okładziny - deski ; zdobienia oprawy - tłoczenia ślepe ; mosiężne zapinki (brak zapięć) ; niewielkie deformacje ; średnie zabrudzenia ; niewielkie zacieki / zaplamienia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.