Ecclesiastici seu Iesu Syracidis placita...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1591 Miejsce publikacji: Francofordie Marchionum Autor:
  • Bucerus, Gedeon
Sygnatura: Pol.6.II.1350 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Hentschelius, Adam (1566-1629)
  • Poezja łacińska - 16 w.
  • Elegia
  • Heksametr
  • Druk okolicznościowy - 16 w.
  • Literatura antyczna - recepcja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.04.2015

Opis dokumentu

Na druk składa się pięć utworów poetyckich Gedeona Bucerusa, poety szprotawskiego, opublikowanych w 1591 roku. Pierwszym jest wierszowana dedykacja dla przyjaciół w języku greckim. Drugim jest spisany łacińskim heksametrem poemat dla przyjaciela szprotawskiego Noego Unwirdena. Trzecia jest skomponowana po grecku dymetrem jambicznym parafraza dwudziestego piątego rozdziału księgi Mądrości Syracha, zadedykowana innemu młodzieńcowi ze Szprotawy, Adamowi Hentscheliusowi. Utwór czwarty, zadedykowany kolejnemu szprotawskiemu przyjacielowi, Mateuszowi Glogerowi, to  łacińska elegia, będąca parafrazą tego samego ustępu biblijnego, acz niedokończoną. Tomik zamyka spisane po łacinie, strofą saficką, usprawiedliwienie poety z niedokończonego dzieła, skierowane do Mateusza Glogera, zakończone wezwaniem do bojaźni bożej. Utwory nawiązują do antyku grecko-rzymskiego nie tylko formalnie, również ich treść (za wyjątkiem biblijnych parafraz) zawiera odwołania do mitologii i kultury greckiej. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1328-Pol.6.II.1361. Format bibliograficzny: 4. Superekslibris: Samuel Meienreis. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: M.5, U.5, Z IIII?. Zewnętrzne oznaczenia: DT; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie deformacje; średnie zabrudzenia/zacieki/zaplamienia; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.