Do PT Abonenta Telefonicznego - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1975 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: [4] Sygnatura: DŻS - VI biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - łączność - 20 w.
  • Telekomunikacja - organizacja - 20 w.
  • Wojewódzki Urząd Telekomunikacji w Elblągu - wydawnictwa - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 10.10.2017

Opis dokumentu

W zbiorach Dokumentów Życia Społecznego Biblioteki Elbląskiej znalazło się kilka materiałów związanych z działalnością Urzędu Telekomunikacyjnego z lat 70-tych i 80-tych. Są to różnego rodzaju druki wytworzone przez Rejonowy Urząd Telekomunikacyjny (RUT) w Elblągu w ramach województwa gdańskiego oraz Wojewódzki Urząd Telekomunikacji (WUT) w Elblągu, po utworzeniu województwa elbląskiego (01.06.1975). Powyższy druk dotyczył sposobu przekazywania rozliczeń finansowych wysyłanych abonentom telefonicznym, od tej pory mieli otrzymywać je drukowane - "przy pomocy elektronicznej maszyny cyfrowej" (pisownia oryginalna). Rachunek miał się składać z trzech zasadniczych części, dwie pierwsze adresowo-syntetyczna i specyfikacyjna. W pierwszej drukowano adres abonenta i zestawienie jego opłat za rodzaje usług telekomunikacyjnych. Druga miała zastąpić kartki i dowody usług przysyłane dotychczas klientom. Trzecia część to dowód zapłaty i pokwitowanie w miejsce starej książeczki opłat (opłacanej na poczcie). W treści podano informacyjne numery telefonów w Elblągu i Malborku. Następnie objaśniono za pomocą cyfr, każdy typ usługi telefonicznej stosowanej od tej pory w rozliczeniach, jeszcze dalej wydrukowano skróty, które będą stosowane w rozliczeniach. Zastosowany na druku skrót "PT", został napisany z błędem, jego objaśnienie znajdziemy na naszych stronach w druku - "Podziękowanie za uczestnictwo w konkursie telegrafistek zatrudnionych w placówkach...".