Dni Morza Elbląg '92 wyjaśnienia w sprawie publikacji: Szpital Św. Ducha: katalog wystawy - druk

Typ: DŻS Rok publikacji: 1992 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1 Sygnatura: DŻS - VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg '92
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 18.04.2020

Opis dokumentu

Komitet Organizacyjny Obchodów Dni Morza w Elblągu, w roku 1992 przygotował obchody Dni Morza na Bulwarze Zygmunta Augusta, do działań kulturalnych związanych z tą imprezą zaproszono również Wojewódzką Bibliotekę Publiczną (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Z dokumentacji dostępnej do wglądu wiemy, iż instytucja nasza przygotowała specjalny dokument - Harmonogram obchodów „Dni Morza” w WBP. Wynikało z niego, iż w miesiącach maju i czerwcu w budynku głównym biblioteki przy ulicy Św. Ducha odbędzie się wystawa p.t. Szpital Św. Ducha : wystawa z okazji750 rocznicy powstania fundacji. Do tej wystawy organizowanej przez pracownika naukowego biblioteki, wówczas dr. Wiesława Długokęckiego przygotowano specjalny katalog. W związku z tym Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg 92, zwróciło się pismem z dnia 28.01.1992 r. z prośbą „o bliższe wyjaśnienie poz. 2 – katalog wystawy”. Druk znajdujący się obok wyjaśnia cel powstania tej publikacji, oraz opisuje motywy przyświecające tej wystawie, oraz podział treściowy tego wydawnictwa. Dokument ten podpisała długoletnia pani Dyrektor WBP im. C. K. Norwida w Elblągu mgr Krystyna Greczycho. Oprócz katalogu uzupełnieniem wystawy miało stać się kalendarium w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim pod tytułem – „Ważniejsze daty z historii zespołu budynków Szpitala Św. Ducha”.