Dni Morza Elbląg ’92 Biuro Organizacyjne – pismo

Typ: DŻS Rok publikacji: 1992 Miejsce publikacji: Elbląg Strony: 1, Sygnatura: DŻS - VII.12 biblioteka cyfrowa link Języki: pol Hasła kluczowe:
  • Elbląg - historia - 20 w.
  • Obchody i uroczystości - 20 w.
  • Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg '92
  • Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. C. K. Norwida w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.04.2020

Opis dokumentu

W ramach obchodów Dni Morza w 1992 roku władze lokalne zainicjowały powstanie Komitetu Organizacyjnego Obchodów Dni Morza w Elblągu. Organizując główne wydarzenia kulturalne na Bulwarze Zygmunta Augusta zobowiązał też do pomocy inne instytucje także kulturalne, w tym także Wojewódzką Bibliotekę Publiczną (WBP) im. C. K. Norwida w Elblągu. Biblioteka opracowała dokument o nazwie - Harmonogram obchodów „Dni Morza” w WBP. Wynikało z niego, iż w miesiącach maju i czerwcu w budynku głównym biblioteki przy ulicy Św. Ducha odbędzie się wystawa p.t. Szpital Św. Ducha : wystawa z okazji 750 rocznicy powstania fundacji. Do tej wystawy tworzonej przez pracownika naukowego biblioteki, wówczas dr. Wiesława Długokęckiego przygotowano specjalny katalog. W związku z tym Biuro Organizacyjne Dni Morza Elbląg 92, pismem z dnia 28.01.1992 r. aprobując ten harmonogram i propozycje zawarte w nim wystąpiło z prośbą „o bliższe wyjaśnienie poz. 2 – katalog wystawy”. Biuro poinformowało, że środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na konto biblioteki po zatwierdzeniu budżetu. Pod dokumentem podpisał się Wiceprezydent Miasta Dariusz Waldziński Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego. Oczywiście władze biblioteki wyjaśniły kwestie związane z tą sprawą, uzupełniając o tworzone właśnie kalendarium.