Dissertationvm atqve programmatvm Crellianorvm fascicvlvs V

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1776 Miejsce publikacji: Halae ad Salam Autor:
  • Crell, Christoph Ludwig
Strony: [ 2 ]; 719-896; [ 2 ]; 897-1082 Sygnatura: 92590c Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Prawo rzymskie
  • Prawo niemieckie - 18 w.
  • Mowa sądowa
  • Uwagi sądowe
  • Crell, Christoph Ludwig (1703-1758)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 03.11.2022

Opis dokumentu

Piąty i szósty tom zbioru pism prawnych niemieckiego profesora Christopha Ludwiga Crella. Kartę tytułową zdobi stempel drukarski przedstawiający prasę drukarską wraz z ozdobnym inicjałem Hendla. Po niej znajduje się spis treści, łacińsko-niemiecka bibliografia oraz przedmowa w języku niemieckim. Tom piąty zawiera jedenaście pism, szósty dziesięć. Autor sięga w nich nie tylko do przykładów z prawa rzymskiego, ale odwołuje się także do prawa niemieckiego. Wśród nich są mowy, programy i uwagi prawne (observationes). Mowy dotyczą takich zagadnień jak zapisy testamentowe, prawo wasalstwa, moc dowodowa dokumentów, pożyczki, prawo kościelne, prawo dziedziczenia, prawo rodzinne, prawo rolne, prawo dotyczące żywych zwierząt. Z kolei programy poświęcone są prawu dóbr prywatnych i państwowych, immunitetu i niemieckiemu prawu grodzenia się. W uwagach można znaleźć pisma o uznaniu poczytalności, o początkach i znaczeniu prawa niepisanego, o zapisach testamentowych i dobrach rodzinnych oraz prawie Cautela Socini.