Dissertationes theologicae rostochienses, in quibus praecipue diligentur agitur de usu terminorum essentiae & personae...

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1637 Miejsce publikacji: Rostochii Autor:
  • Calov, Abraham
Strony: [9] K., 266, [4] K. Sygnatura: Pol.7.II.485 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Calov, Abraham (1612-1686)
  • Synkretyzm
  • Druk teologiczny – 17 w.
  • Religia - rozważania - 17 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.12.2013

Opis dokumentu

Dysertacja teologiczna autorstwa kaznodziei luterańskiego, profesora Abrahama Calova (1612-1686). (Autor jako pierwszy użył słowa eschatologia - rozważania o śmierci, zmartwychwstaniu, sądzie ostatecznym i końcu świata; brał udział w Colloquium Charitativum w Toruniu, na którym doprowadził do usunięcia G. Calixta ze składu delegacji luterańskiej; odmówił uznania zwolenników kalwinizmu za prawdziwych chrześcijan; występował przeciw katolicyzmowi, kalwinizmowi, socynianom. Opracował deklarację w której potępił 85 błędów Calixta; pisał artykuły dotyczące wiary oraz inne polemiki i dysputy). Przed kartą tytułową druku widnieją rękopiśmienne zapiski. Na końcu druku tekst rektora Uniwersytetu w Rostoku Johanna Quistorpiusa, który zaprasza 20. 04.1637 r. na wykład Calov’a. W tekście liczne marginalia. Dawne sygnatury druku: R.5. Inne znaki własnościowe: Dedykacja: dla Balthasara Brunnen od Abrahama Chlovig? 1639. Zewnętrzne oznaczenia: DT. Typ oprawy – biały pergamin (tłoczenia złocone) ; okładzina – tektura ; krawędzie - złocone i cyzelowane; niewielkie zagniecenia/ubytki/przedarcia; znaczne zacieki/zaplamienia; znaczny stopień zainfekowania mikroorganizmami. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.