Disputatio saecularis de resistentia morosa festiva solennia...

Typ: Stary druk Rok publikacji: [1758] Miejsce publikacji: Gedani Autorzy:
  • Bertling, Ernst August
  • Weincholtz, Johann Gottlieb
Strony: 32 Sygnatura: Pol.7.II.3891 biblioteka cyfrowa link Języki: lat Hasła kluczowe:
  • Bertling, Ernest August (1721-1769)
  • Druk okolicznościowy - 18 w.
  • Obchody i uroczystości - 18 w.
  • Uroczystości szkolne
  • Gdańskie Gimnazjum Akademickie
  • Dysputacja
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 23.01.2014

Opis dokumentu

Rozprawa naukowa wydana z okazji jubileuszu 200-lecia istnienia szkoły. Gdańskie Gimnazjum Akademickie, miejska szkoła o poziomie wyższym (ale jeszcze nie uniwersytet) - przeznaczona była dla młodzieży protestanckiej, działała w Gdańsku w latach 1558-1817. W dyskusji-sporze, brał udział Ernst August Bertling (1721- 1769) - teolog, rektor Gimnazjum Akademickiego. W wygłaszanych wcześniej kazaniach bronił luteranizmu przed katolicyzmem i kalwinizmem, krytykował m.in. papiestwo oraz ogłoszony na rok 1750 katolicki jubileusz. W jednym z pierwszych kazań wygłoszonych w Gdańsku w roku 1754 nazwał papieża antychrystem. Z tego powodu jego przeciwnicy zażądali od króla polskiego Augusta III usunięcia go z urzędu rektorskiego, do czego nie doszło po interwencji Rady Miejskiej. Drukiem ukazało się kilka kazań Bertlinga, m.in. wygłoszone 7 IX 1764 z okazji wyboru króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego. Drugim uczestnikiem dysputy jubileuszowej był Johannes Gottlieb Weincholtz. Na końcu tekstu wiersze i dedykacje: Joh. God. Waschmuth, Christianus Kaschub, Philippus Ernestus Raufseisen. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.7.II.3871-Pol.7.II.3892. Dawne sygnatury druku: U.7.Misc.6. Zewnętrzne oznaczenia: NS. Typ oprawy – półpłótno; obleczenie – brązowy marmurek; okładzina – tektura; niewielkie deformacje; niewielkie zabrudzenia; niewielkie zagniecenia/ubytki/przedarcia. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.