Disputatio De Virtutibus, Quae Circa Bona Et mala externa & circa conversationem hominum occupantur...

Typ: Stary druk Rok publikacji: [1590] Miejsce publikacji: Francof. Marchionum Autorzy:
  • Willebrand, Nicolaus
  • Weber, Peter
Sygnatura: Pol.6.II.1342 biblioteka cyfrowa link Języki: grc, lat Hasła kluczowe:
  • Willebrandt, Nicolaus (1566-1613)
  • Druk teologiczny - 16 w.
  • Tomasz z Akwinu (1225-1274)
  • Aretologia
  • Etyka
  • Arystoteles (384 p.n.e.- 322 p.n.e.)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.04.2015

Opis dokumentu

Dysputa z dnia 15 września 1590 roku, prawdopodobnie na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Przewodniczący dysputy - Nicolaus Willebrandt  (1566-1613). Respondent - Andreas Eichorn. Drugą i trzecią stronę druku zajmuje dedykacja dla arystokraty branderburskiego Theoderika von Schuleburg, w której pojawia się cytat  komedii Plauta, Epidikus, podpisana przez Petera Webera. Rozważania te stanowią dalszy ciąg dysput etycznych poświęconych aretologii. Po omówieniu męstwa i umiarkowania we wcześniejszych rozważaniach, te dotyczą cnót dotyczących stosunku do rodzajów dobra i zła zewnętrznego/niekoniecznego.  Jako pierwsza omówiona jest cnota szczodrości, polegająca na łaskawym dzieleniu się bogactwem. Następnie wykład dotyczy cnoty wspaniałości (magnificentia, megaloprepeia), która stanowi szczególny przypadek szczodrości. Umiejscawia się ona pomiędzy ostentacją a zupełnym zaniedbaniem wydatków w celu podkreślenia ważnych wydarzeń czy zaszczytów. Wykład przechodzi do omówienia wielkoduszności i skromności (modestia) w obliczu zaszczytów. Następnie w wykładzie występują cnoty mansuetudo – łagodności, powściągliwości w gniewie, umiejętności kulturalnego zachowania się (humanitas) oraz pogody ducha. Wykład kończy się dyskusją o skłonności do wstydzenia się za złe uczynki (verecundia) jako nie zaliczającej się do cnót. Tekst gęsto przetykany jest greką i silnie zależny od Arystotelesa. W tezie pięćdziesiątej dwuwiersz z Heroid Owidiusza zostaje wprowadzony jako tekst Poety. Druk współoprawny (klocek introligatorski), sygn. Pol.6.II.1328-Pol.6.II.1361. Format bibliograficzny: 4. Superekslibris: Samuel Meienreis. Pieczątki: 1, 10, 11. Dawne sygnatury: M.5, U.5, Z IIII?. Zewnętrzne oznaczenia: DT; pęknięcie zwięzów między blokiem a oprawą, poluzowanie oprawy, uszkodzenie przegubów; niewielkie deformacje; średnie zabrudzenia/zacieki/zaplamienia; niewielkie ubytki spowodowane przez owady. W 2010 r. druk poddano konserwacji zachowawczej w ramach projektu „Konserwacja zachowawcza druków XV-XVII w. Biblioteki Elbląskiej”.