Die wirtschaftsgeographische Entwicklung Ostpreuβens […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Kallweit, Erich
Strony: VI; 169 Sygnatura: 34866 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Albrechta - 20 w.
  • Dysertacja doktorska – Prusy Wschodnie – rozwój gospodarczy – dereminanty
  • Prusy Wschodnie – historia gospodarcza
  • Kallweit, Erich (1902-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.02.2019

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania stopnia doktora, wydana w Królewcu w 1933 roku autorstwa Ericha Kallweita (1902 -?). Tematyka pracy doktorskiej z dziedziny historii gospodarczej koncentruje się na analizie gospodarczo - geograficznych czynników mających wpływ na  rozwój prowincji Prusy Wschodnie od czasów prehistorycznych po czasy współczesne autorowi rozprawy. Opracowanie zawiera szczegółowe omówienie struktury fizjograficznej obszaru będącego przedmiotem analizy, jej opis i ocenę pod względem możliwości zagospodarowania i kształtowania środowiska oraz analizę szerokiej gamy czynników gospodarczo – ekonomicznych i społecznych kształtowanych na przestrzeni wieków i mających wpływ na rozwój prowincji, począwszy od prehistorii, poprzez panowanie i politykę zakonu krzyżackiego, przeprowadzane w okresach późniejszych reformy społeczno – ekonomiczne ( m.in. reformy Steina), okres I wojny światowej aż po powojenne działania w zakresie odbudowy zniszczonej działaniami zbrojnymi prowincji. Praca została złożona na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lubAlbertina, niem. Albertus-Universität Königsberg) – uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku) Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich do końca ich istnienia. Recenzentem rozprawy doktorskiej był prof. dr A. Schulz.