Die Verwaltung Ostpreussens seit der Säcularisation 1525-1875. Beiträge zur deutschen Rechts-Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte

Typ: Książka Rok publikacji: 1890 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Horn, Alexander
Strony: [ 2 ]; XXIV; [ 2 ]; 654; [ 2 ] Sygnatura: 35311 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Historia prawa niemieckiego
  • Prusy Wschodnie - organy administracyjne
  • Prusy Wschodnie - urzędy administracji i jednostki administracyjne
  • Administracja Prus Wschodnich
  • Prusy Wschodnie - historia
  • Horn, Alexander
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.10.2020

Opis dokumentu

Wydana w 1890 roku w Królewcu (niem. Königsberg) obszerna publikacja autorstwa Alexandra Horna stanowiąca przyczynek do historii prawa niemieckiego. W pierwszej części dokładnej analizie poddano organy administracyjne Prus Wschodnich. Wskazuje się tu również na najstarsze centralne organy administracji terenu Prus Wschodnich takie jak: Sąd Nadworny w Królewcu, Izbę Rady Najwyższej, dawny Sejm Krajowy oraz Konsystorz wschodniopruski. Ponadto autor zanalizował także niższe organy administracji takie jak urząd sołtysa, "głównego administratora" (Amtshauptmann) oraz Komorniczego. W kolejnym rozdziale tej części dokonano przedstawienia urzędów administracyjnych na obszarze Prus Wschodnich w XVIII i XIX w. Charakterystyka obejmuje takie jednostki administracyjne jak: Powiaty, Komisariaty Wojen, Kamery Domen i Wojen, a następnie podział na prowincje i rejencje z uwzględnieniem zasad podziałów. W części drugiej pracy podejmuje się kwestie m.in. podstaw administracyjnych oraz przedmiotowych. Wskazuje się tu działalność i ewolucję organów, stowarzyszeń i urzędów działających na terenie Prus Wschodnich, czyli m.in.: Urzędu Budowy Dróg i Kolei, Poczty, Urzędu ds. Ceł i Podatków, Urzędu ds. Finansów i Skarbu Państwa, Policji, a przede wszystkim działających na tym terenie cechów.