Die Umwandlung der Agrarverfassung Ostpreuβens durch die Reform des neunzehnten Jahrhunderts Erster Band Die ländliche Verfassung Ostpreuβens am Ende des achtzehnten Jahrhunderts

Typ: Książka Rok publikacji: 1918 Miejsce publikacji: Jena Autor:
  • Stein, Robert
Illustracje: 9 Strony: XXIV; 544 Sygnatura: 35476 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Rolnictwo - Prusy Wschodnie - 18 w.
  • Reformy rolne - Prusy Wschodnie - 18 w.
  • Przeobrażenia gospodarcze - Prusy Wschodnie - 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.10.2018

Opis dokumentu

Część pierwsza opracowania dotyczącego przeobrażeń w gospodarce i polityce rolnej Prus Wschodnich poprzez reformy przeprowadzane w XIX wieku omawiająca tematykę kształtowania się ustroju rolnego tej prowincji w końcu XVIII wieku. Autorem publikacji, wydanej w Jenie w 1918 roku jest dr Robert Stein. Treść materiału koncentruje się na omówieniu typu stosunków władania podstawowymi środkami produkcji, głównie ziemią i ich użytkowania w rolnictwie oraz wynikających z nich stosunków społecznych między różnymi grupami ludności rolniczej i wiejskiej.