Die Provinz Westpreuβen wie sie entstanden und wie sie gegnwärtig beschaffen ist

Typ: Książka Rok publikacji: 1879 Miejsce publikacji: Thorn Autor:
  • Schmitt, Friedrich Wilhelm Ferdinand
Strony: [ 8 ]; 64; [ 4 ]; 168 Sygnatura: 34741 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie – rys historyczny
  • Prusy Zachodnie – rozwój kulturowo- historyczny
  • Prusy Zachodnie – charakterystyka geograficzna i fizjografia
  • Prusy Zachodnie – kultura ludowa
  • Prusy Zachodnie – słownictwo – etymologia
  • Schmitt, Friedrich Wilhelm Ferdinand (1823 – 1910)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Toruniu w 1879 roku autorstwa Friedricha Wilhelma Ferdinanda Schmitta (1823 – 1910) - nauczyciela, pedagoga, historyka regionalnego. Opracowanie składa się dwóch części. Pierwsza, jak wskazuje strona tytułowa koncentruje się na opisie politycznej historii prowincji Prusy Zachodnie w podziale na trzy główne okresy: od panowania zakonu krzyżackiego do zawarcia pokoju toruńskiego (1230-1466), czasy panowania polskiego (1466-1772) oraz okres od 1772 roku ( I rozbiór Polski), poprzez czasy wojen napoleońskich (1806-1815) do czasów współczesnych autorowi materiału. Części druga, opatrzona tytułem Land und Leute in Westpreuβen jest charakterystyką kulturowo-historycznego i etnograficznego rozwoju terenów prowincji oraz jej mieszkańców. Znajdujemy w niej m.in.informacje o kształtowaniu się i rozwoju terytorium, szczegółowe opisy geograficzne regionów prowincji, ogólną charakterystykę warunków przyrodniczych omawianych obszarów (fizjografia), charakterystykę i specyfikę rozwoju kultury ludowej, religii, opis włości, dóbr ziemskich i szlacheckich na terenach Prus Zachodnich etc. Materiał uzupełnia krótki, alfabetycznie uporządkowany, etymologiczny słownik wyrazów, zwrotów i wyrażeń typowych dla języka potocznego na terenach wchodzących w skład prowincji, których pochodzenie autor upatruje w języku polskim i kaszubskim.