Die Provinz Westpreuβen in Wort und Bild. II. Teil. Heimatkundliches Lesebuch

Typ: Książka Rok publikacji: 1912 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Gehrke, P., Hecker, R., Preuβ, H., Schwandt, W.
Illustracje: 247 Strony: XVI; 514 Sygnatura: 34904 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - edukacja regionalna
  • Prusy Zachodnie - gospodarka
  • Prusy Zachodnie - historia
  • Prusy Zachodnie - krajoznawstwo
  • Prusy Zachodnie – sławni ludzie
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.09.2018

Opis dokumentu

Część druga, obszernego kompedium wiedzy na temat Prus Zachodnich stanowiąca zbiór opracowań, artykułów, materiałów i tekstów różnych autorów dotyczących szeroko pojętej edukacji regionalnej i krajoznawstwa prowincji. Publikacja zawiera opisy i prace z zakresu: geografii i przyrody regionu, gospodarki prowincji (rolnictwa, przemysłu, handlu, gospodarczej działalności człowieka, charakterystyki wybranych zakładów przemysłowych m.in. stoczni Schichau’a w Elblągu), osadnictwa, kolonizacji, opieki społecznej, medycznej, szkolnictwa i edukacji, historii regionu z uwzględnieniem podań i legend, dziedzictwa kulturowego, zabytków zarówno świeckich jak i sakralnych oraz opisy życia i działalności osób związanych z prowincją i na trwale wpisanych w jej historię (m.in. światowej sławy astronomów: Mikołaja Kopernika (1473-1543), Jana Heweliusza(1611-1687) czy Heinricha Theodora von Schön (1773-1856) - nadprezydenta prowincji Prusy Wschodnie i Zachodnie, promotora odbudowy zamku w Malborku) etc. Treści prezentowane w publikacji mają na celu kształtowanie właściwej postawy wobec dziedzictwa i przeszłości regionu, dają możliwość zachowania ciągłości kultury i przekazywania wartości wielowymiarowego dziedzictwa kulturowego, społecznego, gospodarczego oraz specyfiki regionu.