Die Münze in Altpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1930 Miejsce publikacji: Halle (Saale) Autor:
  • Eisermann, Emil
Illustracje: 2 Strony: 15 Sygnatura: 34790 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Numizmatyka - Prusy - rys historyczny
  • Mincerstwo - Prusy - rys historyczny
  • Monety pruskie - historia
  • Lehndorff , Karol Meinhard (1870-1936)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 09.10.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1930 roku w Halle (Saale), zawierająca odczyt Emila Eisermanna zaprezentowany podczas Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Niemieckich Stowarzyszeń Historyczno - Antycznych (niem. Gesamtvereins der duetschen Geschichts-und Altertumsvereine) w połączeniu z konferencją zorganizowaną w Gdańsku - Oliwie 31 sierpnia 1928 roku. Tematyka referatu koncentruje się na zagadnieniu szeroko pojętej numizmatyki i mincerstwa na terenach Prus. Materiał dedykowany został pasjonatowi numizmatyki, kolekcjonerowi - grafowi Karolowi Meinhardowi von Lehndorff (1870-1936). Lehndorffowie, obok Dohnów i Dohnhoffów, należeli do najstarszych i najbardziej wpływowych rodzin wschodniopruskiej arystokracji. Rodową siedzibą rodu był Sztynort (niem. Steinort) obecnie osada w województwie warmińsko - mazurskim, w powiecie węgorzewskim. Kilkudziesięciostronicowa publikacja zawiera m.in. rys historyczny rozwoju sztuki bicia monet, informacje o gatunkach, typach, rodzajach monet, ich datowaniu i przeznaczeniu, zleceniodawcach emisji, dokonanych znaleziskach historycznych na terenach będących przedmiotem opisów etc. - począwszy od czasów panowania zakonu krzyżackiego po czasy Fryderyka Wilhelma II.