Die Landeskarten des Preuβenlandes. Eine Bestandsaufnahme Von E. Keyser

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1938 Miejsce publikacji: Leipzig Autor:
  • Keyser, Erich
  • Flügge, Kurt
Strony: 27 Sygnatura: 34422 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Kartografia - Prusy - (16 - 20 w.)
  • Keyser, Erich (1893-1968)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 17.07.2018

Opis dokumentu

Spis inwentaryzacyjny map terytorium Prus opracowany przez Ericha Kaysera (1893-1968), gdańskiego historyka, pracownika Archiwum Państwowego w Gdańsku oraz Państwowego Muzeum Krajowego Historii Gdańska, w latach 1938-1945 przewodniczącego Zachodniopruskiego Towarzystwa Historycznego, przy współpracy dr Kurta Flügge. Rejestr zawiera szczegółowe zestawienie map (wraz z krótkim opisem) powstałych w okresie 1542-1918. Ewidencję sporządzono na podstawie materiałów dostępnych w archiwach i bibliotekach Gdańska, Królewca i Berlina. Dokument jest nadbitką z publikacji – „Deutsche Archiv für Landes-und Volksvorichung” II. Jahrgang, Heft 2. Opracowanie sporządzono dla celów rozwoju kartografii i dokumentowania historii państwa pruskiego.