Die Kulturwürdigkeit leichter Böden und ihre Eignung für Siedlungszwecke unter besonderer Berücksichtigung der ostpreuβischen Verhältnisse

Typ: Książka Rok publikacji: 1935 Miejsce publikacji: Borna - Leipzig Autor:
  • Grunau, Gert
Illustracje: 1 mapa Strony: [ 4 ]; 48; [ 12 ] Sygnatura: 34489 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - agronomia - Prusy Wschodnie - 20 w.
  • Dysertacja doktorska - geografia osadnictwa - Prusy Wschodnie - 20 w.
  • Dysertacja doktorska – Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie – geografia osadnictwa - 20 w.
  • Gleboznawstwo - Prusy Wschodnie
  • Grunau, Gert (1908-1945)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 29.10.2018

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa z dziedziny agronomii i geografii osadnictwa pisana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1935 roku autorstwa dyplomowanego agronoma Gerta Grunau (1908-1945). Praca została złożona na Wydziale Nauk Matematyczno - Przyrodniczych Uniwersytetu Friedricha Schillera w Jenie (niem. Friedrich-Schiller-Universität Jena; publiczna szkoła wyższa założona przez jednego z czołowych przedstawicieli ruchu reformacji Nikolausa von Lamsdorf w 1558 roku). Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zagadnienie wykorzystania i przydatności gleb lekkich dla celów osadniczych i prowadzenia działalności rolniczej na terytorium Prus Wschodnich. W pracy autor przedstawia kolejno problematykę osadnictwa i działalności rolniczej począwszy od czasów panowania zakonu krzyżackiego do czasów współczesnych autorowi, charakterystykę rodzajów gleb, przesłanki, warunki i wymogi uprawy roli oraz chowu i hodowli zwierząt gospodarskich na glebach lekkich regionu oraz dostępne formy pomocy dla osadników. Pracę uzupełniają dane statystyczne prezentowane w formie tabelarycznej i graficznej.