Die Infanterie–Regimenter der Kron–Armee : „ Königin von Polen” und „ Prinz von Polen” zur Zeit ihres Aufenthalts in (West-) Preuβen

Typ: Nadbitka Rok publikacji: [1881] Miejsce publikacji: [Marienwerder] Autor:
  • Flanss, Reinhard von
Strony: 88 Sygnatura: 34869 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Armia koronna - I Rzeczypospolita - 18 w.
  • Oddziały wojska I Rzeczypospolitej - 18 w.
  • Armia koronna - regiment królewicza - 18 w.
  • Armia koronna - regiment królowej - 18 w.
  • Garnizon wojskowy - Elbląg - 18 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.10.2018

Opis dokumentu

Publikacja przedstawiająca opis regimentów piechoty armii koronnej I Rzeczypospolitej - regimentów królowej (niem. „Königin von Polen”) i królewicza ( niem. „Prinz von Polen”). Dokument przedstawia dokładny opis ustalonego na sejmie w 1717 roku komputu wojska oraz kwestie związane z jego uposażeniem. Dalsza część opracowania koncentruje się na opisie dyslokacji opisywanych oddziałów na terenie Prus Zachodnich na przestrzeni XVIII wieku (1717 -1772), w szczególności stacjonowania na terenie garnizonu miejskiego w Elblągu. Materiał przedstawia szczegółowy opis oddziałów, z wyszczególnieniem kadry oficerskiej, liczebności, struktury, dokładnych okresów stacjonowania, warunków zakwaterowania, wykształcenia oficerów, ich narodowości, imiennego wykazu żołnierzy ze wskazaniem okresów służby, stopnia wojskowego etc.