Die Handwerkergenossenschaften in Ostpreuβen

Typ: Książka Rok publikacji: 1936 Miejsce publikacji: Würzburg Autor:
  • Fahl, Bernhard
Strony: VIII; 82 Sygnatura: 34767 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Spółdzielczość rzemieślnicza - Prusy Wschodnie - okres międzywojenny
  • Spółdzielczość rzemieślnicza - Prusy Wschodnie - statystyki - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.12.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w 1936 roku w Würzburgu autorstwa Bernharda Fahla, koncentrująca się na opisie stanu, funkcjonowania i rozwoju spółdzielczości rzemieślniczej na terenie Prus Wschodnich w okresie międzywojennym. Ruch spółdzielczy w Prusach Wschodnich był uwarunkowany obiektywną rzeczywistością w jakiej działał. Materiał opracowano w oparciu o wyniki badań Instytutu Spółdzielczości Wyższej Szkoły Handlowej w Królewcu oraz dane i statystyki instytucji i organizacji działających na rzecz spółdzielczości na terenie prowincji. Opracowanie prezentuje m.in. informacje i statystyki związane z ilością i rodzajami spółdzielni, liczbie członków, uzyskiwanych wskaźnikach gospodarczych oraz opisuje sposoby funkcjonowania i prognozy ewentualnego rozwoju. Prezentowane dane koncentrują się w przeważającej większości na tzw. okresie poinflacyjnym tj. latach 1924-1934. Badania i opisy dotyczą tylko niektórych rodzajów działalności rzemieślniczej (m.in. piekarzy, rzeźników, szewców, krawców, fryzjerów etc.). W materiale nie uwzględniono danych dotyczących spółdzielczości w sektorze finansowym.