Die Geschichte der Gesundheit und die Kunst dieselbe zu erhalten […] von Jakob Mackenzie […]

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1762 Miejsce publikacji: Altenburg Autor:
  • Mackenzie, James
Strony: [ 16 ]; 416 Sygnatura: 93623 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk -18 w.
  • Historia zdrowia
  • Historia medycyny
  • Zasady zdrowego żywienia - historia
  • Zdrowie i higiena - historia
  • Mackenzie, James (1680?-1761)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.01.2021

Opis dokumentu

Die Geschichte der Gesundheit und die Kunst dieselbe zu erhalten […]  - wydany w 1762 roku w Altenburgu niemieckojęzyczny przekład The History of Health and the Art of Preserving it…, którego tematyka dotyczy szeroko pojętej historii zdrowia, sztuki jego zachowania oraz utrwalania prawidłowych wzorców zdrowego stylu życia. Autorem dokumentu jest James Mackenzie (1680?-1761) - lekarz, członek Royal College of Physicians w Edynburgu. Dwuczęściowe dzieło zawiera przekrojowy opis ogólnych zasad zdrowego żywienia człowieka i utrzymania właściwego stanu zdrowia zarówno fizycznego jaki i psychicznego wraz z wytycznymi dotyczącymi pojawiających się w miarę upływu czasu nowych praktyk i teorii w tym zakresie. W pierwszej części dokumentu znajdujemu m.in.: odwołania do biblijnych praw zdrowia, zazwyczaj określanych jako prawa Mojżesza; opisy zasad żywienia starożytnych Greków, Arabów, Egipcjan, Bailończyków oraz innych nacji; nauk Herodikusa - lekarza z V w . p.n.e., któremu przypisuje się pierwsze zastosownie ćwiczeń terapeutycznych w leczeniu chorób i utrzymaniu zdrowia, koncepcji zdrowia Platona; metod, obdarzonego przydomkiem “ojca medycyny” Hipokratesa; idei jednego z najznakomitszych starożytnych lekarzy Claudiusa Galenusa, zwanego Galenem; nauk i zaleceń włoskiego lekarza Santorio Santorio (1561 -1636), nazywanego także Santorio Santorii, Sanctorius of Padua oraz wielu innych lekarzy i naukowców piszących na temat zdrowia (Claudius Deodatus, Aureliusz Anselmus, Thomas Morgan, Andrew Boorde, Sir Thomas Elliot, Francis Fuller etc.) Część druga opracowania zawiera z kolei odniesienia do podstawowych zasad zdrowotnych, właściwej higieny, teorii humoralnej, wiązanej z postacią Hipokratesa - jednego z głównych nurtów medycyny starożytnej; szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej i długiego życia etc.