Die gegenwärtige Lage des ostpreuβischen Handwerks verglichen mit der Vorkriegszeit

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Saalfeld Autor:
  • Koslowski, Herbert
Strony: 102 Sygnatura: 34815 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska – ekonomia - 20 w.
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Albrechta - ekonomia - 20 w.
  • Rzemiosło - Prusy Wschodnie - (19 - 20 w.)
  • Koslowski, Herbert (1901-?)
  • Vleugels, Wilhelm (1893-1942)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 13.09.2018

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa pisana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1933 roku autorstwa dyplomowanego ekonomisty Herberta Koslowskiego (1901-?). Praca została złożona na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lub Albertina , niem. Albertus-Universität Königsberg) – uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku) Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich do końca ich istnienia. Recenzentem pracy był ekonomista i socjolog prof. dr Wilhelm Vleugels (1893-1942). Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest analiza stanu i rozwoju wschodniopruskiego rzemiosła w porównaniu z okresem przed I wojną światową. W opracowania autor prezentuje m.in. rys historyczny niemieckiego rzemiosła w wieku XIX , analizę sytuacji po I wojnie światowej, rolę, zadania i sposób funkcjonowania organizacji zawodowych zrzeszających przedstawicieli tej dziedziny wytwórczości, formy wspomagania rozwoju rzemiosła poprzez współpracę z podmiotami reprezentującymi inne działy gospodarki narodowej m.in. przemysł, handel i rolnictwo etc. Prace uzupełniają dane ekonomiczne i statystyczne prezentowane w formie tabelarycznej.