Die Familie Matern in Raunau und Woppen im Ermland

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: [Röβel] Autor:
  • Matern, Georg
Illustracje: 1 Strony: 23 Sygnatura: 34415 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Genealogia rodzinna – ród Matern – 20 w.
  • Genealogia rodzinna – rody warmińskie – 20 w.
  • Herbarz rodzinny – ród Matern
  • Matern, Georg (1870-1938)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 19.07.2018

Opis dokumentu

Próba udokumentowania historii i genealogii rodzinnej rodu Matern, należącego do najstarszych na terenie historycznego regionu Warmii, opracowana przez Georga Matern (1870-1938) - doktora prawa kościelnego, archiprezbitera reszelskiego. Badania więzi rodzinnych, począwszy od XV wieku autor dokonuje wykorzystując drzewo genealogiczne Margarete Schrott z domu Matern z „Deutsche Geschlechtbuch” Bernharda Körnera z roku 1914 oraz na podstawie dostępnych ksiąg kościelnych. W opracowaniu autor przedstawia genezę nazwiska i poszczególne gałęzie rodu Matern z terenów dzisiejszego Runowa (niem. Raunau), Wop (niem. Woppen) i Pieniężna (niem. Mehlsack). Publikacja wydana nakładem własnym autora wzbogacona została o rycinę z herbem rodowym rodziny Matern.