Die Entwicklung des allgemeinen Vohlstandes in Ostpreußen seit dem Anfange des 19. Jahrhunderts nach deutschen, litauischen und slavischen Bezirken bezw. Kreisgruppen und im Vergleich zu anderen Provinzen der Monarchie betrachtet

Typ: Książka Rok publikacji: 1909 Miejsce publikacji: Königsberg Autor:
  • Pape, Richard
Strony: 94 Sygnatura: 34882 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - historia - 19 w.
  • Prusy Wschodnie - rozwój prowincji w XIX wieku
  • Prusy Wschodnie - przyczyny rozwoju dobrobytu
  • Prowincje niemieckie - 19 w.
  • Prusy Wschodnie - demografia, warunki naturalne, gospodarka - 19 w.
  • Pape, Richard
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 30.10.2020

Opis dokumentu

Publikacja autorstwa Richarda Pape, wydana w 1909 roku w Królewcu (niem. Königsberg), której tematyka dotyczy ogólnego rozwoju Prus Wschodnich od początku XIX wieku według okręgów niemieckich, litewskich i słowiańskich lub powiatów w porównaniu z innymi prowincjami Monarchii. Na karcie tytułowej rękopiśmienny dopisek (1/l. Kollegen N. Grandke- Berlin zur Freundl. [ichen] Erinnerung gewidmet im Juli [1]909. Vom Verfasser). Książka dedykowana pruskiemu ministrowi spraw wewnętrznych Friedrichowi Moltke (1852-1927). Praca składa się ze wstępu i trzech rozdziałów, z czego ostatni rozdział stanowią uwagi końcowe. Treść pierwszego rozdziału koncentruje się na przyczynach rozwoju dobrobytu w Prusach Wschodnich. Jest tu mowa m.in. o położeniu i mieszkańcach prowincji, jej podziałach administracyjnych oraz historycznym rozwoju i sieci dróg. W drugim rozdziale naszkicowano kierunki rozwoju prowincji (uprawy, hodowla bydła, handel, rzemiosło), ich wpływ na wynagrodzenia oraz wzrost liczby ludności (przedstawiono tu m.in. ruch naturalny włącznie z przedstawieniem umieralności niemowląt i dzieci) oraz wpływ na wymiar i dystrybucję bogactw (w tym przypadku przedstawiono wpływy prowincji, w tym przychody z podatków, wartość nieruchomości, wpłaty do kas oszczędnościowych i banków ludowych oraz ogólny obraz wykształcenia i stanu sanitarnego mieszkańców prowincji).