Die Entwicklung der Königlich Preussischen Ostbahn

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1911 Miejsce publikacji: Berlin Strony: 142 Sygnatura: 34806 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Pruska Kolej Wschodnia - historia - 19 w.
  • Pruska Kolej Wschodnia – standardy techniczne - 19 w.
  • Linie kolejowe - Prusy Wschodnie - 19 w.
  • Kolejnictwo - historia -19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.09.2018

Opis dokumentu

Nadbitka z czasopisma „Archiv für Eisenbahnwesen” z 1911 roku prezentująca tematykę powstania i rozwoju Królewsko-Pruskiej Kolei Wschodniej (linii kolejowej łączącej Berlin ze stolicą Prus Wschodnich - Królewcem oraz leżącymi na granicy z Imperium Rosyjskim Ejtkunami (niem. Edytkuhnen). We wprowadzeniu do opracowania przedstawiono informacje związane z wielkością powierzchni, ilością mieszkańców i warunkami transportowymi wschodnich prowincji pruskich do 1850 roku. Rozdział pierwszy koncentruje się na przedstawieniu zamierzeń i działań podejmowanych w związku z budową i rozwojem Kolei Wschodniej w XIX wieku. Rozdział drugi stanowi opis głównych odcinków połączeń kolejowych oraz zastosowanych standardów technicznych, wyposażenia i taboru kolejowego. Rozdział trzeci natomiast to opis dalszego rozwoju Kolei Wschodniej od 1868 roku. Kolej Wschodnia powstała w XIX wieku w celu zapewnienia komunikacji ze wschodnimi prowincjami Prus. Ogromne obszary otrzymały wówczas nie tylko szybkie połączenie z Berlinem i Królewcem ale również impuls do przyspieszonego rozwoju gospodarczego. Pierwsze głosy żądające budowy kolei z Berlina na wschód pojawiły się już w 1836 roku. Zgodnie z ogłoszonym w 1842 roku memoriałem linia miała się kończyć w Królewcu. Od 1849 roku budowa była prowadzona sprawnie i 12 października 1857 roku powstało połączenie kolejowe Berlina z Królewcem. Prowadziło ono początkowo przez Frankfurt nad Odrą i dopiero po otwarciu odcinka Berlin – Kostrzyn w 1867 roku cała główna linia została ukończona. Gdy Kolej Wschodnia powstawała należała do najnowocześniejszych sieci kolejowych. Do ówczesnych standardów technicznych należały manualnie uruchamiana dzwony mechaniczne, uwalniające sygnały optyczne, chorągiewki, latarnie lub balony. Dzwony sygnałowe, rozmieszczone wzdłuż linii informowały i ostrzegały podróżnych przed nadjeżdżającym pociągiem (w 1865 roku na linii znajdowało się 799 takich dzwonów sygnałowych).W 1880 roku sieć kolejowa osiągnęła 2210 km, a w 1895 - 4833 km. Od 1888 wchodziła w skład pruskich kolei państwowych. W 1895 roku Kolej Wschodnią zarządzaną dotychczas z Bydgoszczy – rozdzielono między trzy obszarowe dyrekcje kolejowe – w Bydgoszczy, Gdańsku i Królewcu.