Die Entwickelung der staatlichen Forstwirtschaft in Westpreuβen und ihre Beziehungen zur Landeskultur

Typ: Książka Rok publikacji: 1906 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • König, A.
Illustracje: 1 Strony: 142 Sygnatura: 35460 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Gospodarka leśna – Prusy Zachodnie – historia
  • Leśnictwo – Prusy Zachodnie – historia
  • Obrót drewnem – Prusy Zachodnie - historia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 04.09.2018

Opis dokumentu

Publikacja wydana w Gdańsku w 1906 roku koncentrująca się na tematyce rozwoju i znaczenia szeroko pojętego leśnictwa i gospodarki leśnej na terenach Prus Zachodnich. W pracy podjęto próbę przedstawienia sposobu i form użytkowania lasów i terenów leśnych, ich eksploatacji, ochrony oraz utrzymania, kształtowania, gospodarowania i wykorzystania zasobów leśnych. W ujęciu chronologicznym, w kolejnych częściach dokonano charakterystyki organizacji i kształtowania się gospodarki leśnej w czasach zakonu krzyżackiego (1228-1466), w dobie panowania polskiego (1466-1772) oraz w czasach Fryderyka Wielkiego (1712-1786) - króla Prus w latach 1740-1786. Ostatnią część opracowania poświęcono zagadnieniu rozwoju gospodarki leśnej i leśnictwa od końca XVIII wieku. Dokonano omówienia i przedstawienia m.in. zmian powierzchniowych i strukturalnych tych zasobów, stanu lasów, pozyskiwania i obrotu użytkami leśnymi ( w szczególności drewnem), odpowiednich służb sprawujących nadzór administracyjny na zasobami leśnymi, prowadzonej polityki zalesiania, niezbędnych zabiegów agrotechnicznych z tym związanych etc. Opisy wzbogacono o statystki dla poszczególnych rejonów Prus Zachodnich  i dane ekonomiczne.