Die Dichte der Bevölkerung in der Regierungsbezirk Danzig […]

Typ: Nadbitka Rok publikacji: 1895 Miejsce publikacji: Danzig Autor:
  • Friedrich, Ernst
Illustracje: 1 Strony: [ 6 ] ; 51, [ 2 ] Sygnatura: 34505 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Dysertacja doktorska - geografia ludności - 19 w.
  • Dysertacja doktorska - Uniwersytet Albrechta – geografia ludności - 19 w.
  • Gęstość zaludnienia – rejencja gdańska – 19 w.
  • Friedrich Ernst (1867-?)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 26.10.2018

Opis dokumentu

Dysertacja naukowa z dziedziny geografii ludności pisana w celu uzyskania naukowego stopnia doktora, wydana w 1895 roku autorstwa Ernsta Friedricha (1867-?). Praca została złożona na Uniwersytecie Albrechta w Królewcu (zwyczajowo Albertyna lub Albertina , niem. Albertus-Universität Königsberg) - uczelni istniejącej w latach 1544–1945, jedynym uniwersytecie w Księstwie Pruskim i jednym z najważniejszych w I Rzeczypospolitej. Po oderwaniu Prus od Polski (w 1657 roku) Albertyna pozostała największym ośrodkiem akademickim w Prusach Wschodnich  do końca ich istnienia. Przedmiotem rozprawy doktorskiej jest zagadnienie kształtowania się gęstości zaludnienia na obszarze rejencji gdańskiej (niem.Regierungsbezirk Danzig) - pruskiej i niemieckiej jednostki administracyjnej na terenie Pomorza Gdańskiego istniejącej w latach 1815-1920. W trzech odrębnych rozdziałach autor prezentuje kolejno: metodykę pracy, opis geograficzny regionu będącego przedmiotem analizy, a także przyczyny oraz czynniki i zjawiska wpływające i warunkujące gęstość zaludnienia na terenie rejencji gdańskiej (czynniki przyrodniczo-geograficzne , ze szczególnym uwzględnieniem czynników klimatycznych i geologicznych oraz społeczno - ekonomiczne). Pracę uzupełniają dane statystyczne prezentowane w formie tabelarycznej.