Die Deutsche Arbeitsfront. Idee und Gestalt […]

Typ: Książka Rok publikacji: 1935 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Selzner, Claus
Strony: 32 Sygnatura: KD.20663 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • III Rzesza - historia - 20 w.
  • Organizacja nazistowskie w Niemczech
  • Organizacje działające pod nadzorem NSDAP
  • Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront)
  • Niemiecki Front Pracy (Deutsche Arbeitsfront) - zadania i organizacja
  • Selzner, Claus (1899-1944)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 27.10.2023

Opis dokumentu

Die Deutsche Arbeitsfront… (Berlin, 1935) - publikacja zawierająca podstawowe informacje dotyczące działalności Niemieckiego Frontu Pracy (niem. Deutsche Arbeitsfront, w skrócie DAF) w opracowaniu ówczesnego kierownika biura organizacyjnego tej organizacji Clausa Selznera (1899-1944). Autor był aktywnym członkiem NSDAP, SA, dowódcą SS i od września 1941 roku generalnym komisarzem Dniepropietrowska w Komisariacie Rzeszy na Ukrainę ( Według źródeł sowieckich na tym stanowisku był bezpośrednio odpowiedzialny za zamordowanie pod koniec 1941 roku 17 000 Żydów w Okręgu Generalnym Dniepropietrowska). Kilkudziesięciostronicowe opracowanie prezentuje główne idee, zadania, sposób organizacji oraz zakres autonomii Niemieckiego Frontu Pracy - niemieckiej organizacji korporacyjnej, działającej pod nadzorem NSDAP, łączącej pracowników i pracodawców. Organizacja ta zrzeszała byłych członków robotniczych i urzędniczych związków zawodowych, a także stowarzyszeń przedsiębiorców, bez względu na różnice zawodowe, socjalne, gospodarcze i ideologiczne. DAF utworzono 10 maj 1933 roku, pod przewodnictwem niemieckiego polityka nazistowskiego Roberta Leya (1890-1945) w miejsce zlikwidowanych związków zawodowych. Organizacja działała na podstawie rozporządzenia Adolfa Hitlera z 24 października 1934 roku. Treść dokumentu prezentuje załącznik do niniejszej publikacji. DAF dzielił się na 18 wspólnot branżowych według gałęzi przemysłu. Według założeń programowych naczelnym zadaniem Arbeitsfrontu było dbanie o dobro socjalne i zawodowe pracowników narodowości niemieckiej. Wszyscy członkowie DAF musieli posiadać "aryjskie pochodzenie". Niemiecki Front Pracy działał do maja 1945 roku.