Die Alkoholfrage. Internationale wissenchaftlich-praktische Zeitschrift, 1910-1914, 1917-1922

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1910-1914, 1917-1922 Miejsce publikacji: Berlin Sygnatura: 010296 biblioteka cyfrowa link Języki: eng, fre, ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 20 w.
  • Alkoholizm - zwalczanie - czasopisma - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 21.02.2017

Opis dokumentu

Niemieckie czasopismo poświęcone problemowi alkoholizmu i walki z nim, wychodziło  od 1904 r.  Periodyk ukazywał się co  dwa miesiące. Wychodził w Niemczech i większość zawartych w nim przyczynków jest w języku niemieckim, z redakcją współpracowało jednak liczne grono organizacji, towarzystw i osób prawnych spoza Niemiec (wykaz na stronie tytułowej rocznika z 1910 r.), a publikowane teksty dotyczyły także kwestii alkoholizmu, a w szczególności jego zwalczania i profilaktyki również w innych krajach (w 1910 r. , w którym czasopismo zaczęło być wydawane w przez nowego wydawcę, ukazywało się ono z tytułem i spisem treści również w językach angielskim i francuskim). W latach dwudziestych XX w. periodyk wydawany był przez Międzynarodowe Towarzystwo Antyalkoholowe (Internationale Vereinigung gegen den Alkoholismus) oraz niemiecki urząd ds. walki z alkoholizmem (Deutsche Reichsstelle gegen den Alkoholismus). W tym okresie międzynarodowość  periodyku była, w związku z izolacją niemieckiego środowiska naukowego, znacznie bardziej ograniczona, wciąż jednak czasopismo tematycznie nie ograniczało się do Niemiec (liczne są np. przyczynki poświęcone kwestii prohibicji w USA). W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1910-1914, 1917-1922. Na stronie tytułowej pieczęć elbląskiego Magistratu.