Deutsche Volksbildung, 1925-1930

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1925-1930 Miejsce publikacji: München,Berlin Sygnatura: 010305 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 20 w.
  • Niemcy - edukacja kulturalna - 20 w.
  • Kerschensteiner, Georg (1854-1932)
  • Bawaria - kultura - czasopisma - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 24.02.2017

Opis dokumentu

Niemiecki dwumiesięcznik – biuletyn Bayerischer Volksbildungsverband, organizacji zajmującej się edukacją kulturalną bawarskiej klasy robotniczej. Periodyk redagowany był przez pedagoga Georga Kerschensteinera (1854-1932), zasłużonego dla rozwoju szkół ludowych i zawodowych i historyka Karla Alexandra von Müller (1882-1964). Czasopismo zawiera przyczynki popularno-naukowe, dotyczące w szczególności niemieckiego dziedzictwa kulturalnego i sztuki ludowej, sprawozdania z działalności Bayerischer Volksbildungsverband oraz doniesienia z życia zrzeszonych w organizacji towarzystw kulturalnych, edukacyjnych i zawodowych, ogłoszenia o organizowanych w Bawarii (głównie w Monachium) wykładach, koncertach, kursach, recenzje książek. Część zamieszczanych w piśmie tekstów ma charakter propagandowy, służący wzmocnieniu niemieckich wpływów kulturalnych na terenach utraconych przez Niemcy po I wojnie światowej, a w których mieszkała liczna mniejszość niemiecka, jak Estonia czy Tyrol Południowy. W latach, w których ukazywał się periodyk, Bawaria była matecznikiem niemieckich sił prawicowo-konserwatywnych, a także tendencji separatystycznych i wywrotowych w stosunku do centralnego rządu Republiki Weimarskiej, co w zawoalowany sposób dochodziło do głosu w zamieszanych w periodyku artykułach.  W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się numery z lat 1925-1930.