Deutsche und Polen der Provinz Westpreuβen im Lichte der Statistik

Typ: Książka Rok publikacji: 1916 Miejsce publikacji: Berlin Strony: [ 2 ]; XX; 38 Sygnatura: 34488 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Zachodnie - dane statystyczne - 20 w.
  • Prusy Zachodnie - demografia - struktura społeczna ludności - 20 w.
  • Struktura narodowościowa ludności - Prusy Zachodnie - 20 w.
  • Królewsko-Pruskie Krajowe Biuro Statystyczne - opracowania - 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 12.10.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w 1916 roku w Berlinie opracowana na zamówienie Ministra Spraw Wewnętrznych Rzeszy Niemieckiej przez Królewsko-Pruskie Krajowe Biuro Statystyczne (niem. Königlich Preuβischen Statistischen Landesamt) z siedzibą w Berlinie. Historia tej instytucji sięga początków XIX wieku, kiedy to 18 maja 1805 roku król Fryderyk Wilhelm III utworzył Królewsko-Pruskie Biuro Statystyczne w Berlinie (niem. Das Königlich Preussisches Statistisches Bureau) mające służyć usprawnieniu dotychczasowych prac statystycznych. Obejmowało ono swoim zasięgiem działania cały obszar ziem polskich włączonych podczas zaborów do Prus, a także Śląsk i Mazury. W 1905 r. Królewsko-Pruskie Biuro Statystyczne zmieniło nazwę na Królewsko-Pruskie Krajowe Biuro Statystyczne. Opracowanie, na co wskazuje tytuł koncentruje się na przedstawieniu Niemców i Polaków prowincji Prusy Zachodnie w świetle danych statystycznych. Materiał podzielono na dwie części: opisową i tabelaryczną. Prezentowane dane oparto w większości o wyniki przeprowadzonych spisów ludności z lat 1890, 1900, 1905 i 1910. Głównym kryterium podziału jest narodowość (ludność niemiecka i polska). Materiał ilustruje strukturę społeczną ludności m.in. dane dotyczące liczby ludności w prowincji oraz w podziale na poszczególne jednostki administracyjne, płeć, wyznanie, język ojczysty, aktywność zawodową etc.