Deutsche Schulgesetz-Sammlung : Central-Organ für das gesammte Schulwesen im Deutschen Reiche in Osterreich und in der Schweiz, 1877

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1877 Miejsce publikacji: Berlin Sygnatura: 012309 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma oświatowe niemieckie - 19 w.
  • Niemcy - szkolnictwo - prawo - 19 w.
  • Austria - szkolnictwo - prawo - 19 w.
  • Szwajcaria - szkolnictwo - prawo - 19 w.
  • Szkolnictwo - prawo - 19 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 06.12.2017

Opis dokumentu

Zbiór niemieckiego prawa oświatowego wydawany przez centralny organ systemu szkolnictwa w Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Szwajcarii. Czasopismo publikowane przez Wydawnictwo Komissions Verlag Roberta Oppenheima w Berlinie. Teksty redagowane przez nauczyciela seminaryjnego i redaktora „Niemieckiej gazety szkolnej” dr. Eduarda Kellera. W cotygodniowych wydaniach znajdujemy szereg szczegółowych (cytowanych wprost) regulacji prawnych o charakterze zarządzeń, rozporządzeń, zawiadomień różnego szczebla itd. Dostępne są m. in.: statuty, plany edukacyjne, regulacje dotyczące kształcenia nauczycieli, plany kształcenia szkół rożnego szczebla, typu i profilu, regulacje dotyczące realizacji obowiązku szkolnego, funkcjonowania placówek różnego szczebla, statuty i regulacje związane z pracami rad pedagogicznych, systemy oceniania, zasady i sposoby egzaminowania itp. Materiał prezentuje całokształt ówczesnego prawa oświatowego funkcjonującego na terenach Rzeszy Niemieckiej, Austrii i Szwajcarii. Tekst w czasopiśmie dwukolumnowy, podwójna paginacja na każdej z kolumn danej strony (łamy). Paginacja ciągła dla wszystkich zeszytów w obrębie roku.