Des Ritters Carl von Linné […] vollständiges Pflanzensystem […] und nach Anleitung des holländischen Houttuynischen Werks übersetzt und mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertiget. Zweyter Theil. Von den Bäumen

Typ: Stary druk Rok publikacji: 1777 Miejsce publikacji: Nürnberg Autorzy:
  • Linné, Carl von
  • Panzer, Georg Wolfgang Franz
  • Christmann, Gottlieb Friedrich
Illustracje: 9 Strony: [ 8 ]; 3 - 548; [ 28 ] Sygnatura: 94163/2 biblioteka cyfrowa link Języki: lat, ger Hasła kluczowe:
  • Stary druk - 18 w.
  • Botanika
  • Systematyka świata roślin
  • Christmann, Gottlieb Friedrich (1752-1836)
  • Panzer, Georg Wolfgang Franz (1755-1829)
  • Linné, Carl von (1707-1778)
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 14.09.2022

Opis dokumentu

Drugi tom niemieckojęzycznego przekładu systematyki roślin Karola Linneusza (Carl von Linné, 1707–1778), opracowany z uwzględnieniem instrukcji zawartych w dziele „Natuurlyke Historie of uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen, volgens het Samenstel van den Heer Linnaeus”, którego autorem jest niderlandzki przyrodnik Martinus Houttuyn (1720-1778). Kilkunastotomowa publikacja powstała w opracowaniu i pod redakcją dwóch niemieckich botaników: Gottlieba Friedricha Christmanna (1752-1836) oraz Georga Wolfganga Panzera (1755-1829) i wydana w Norymberdze na przestrzeni 1777-1788. Przyjmuje się, że Linneusz opisał ok. 10 tys.gatunków roślin, wyodrębnił 24 klasy roślin, przeciwstawił klasie roślin jawnopłciowych (obecnie nasienne) klasę skrytopłciowych (zarodnikowe), a podział świata roślin oparł na liczbie oraz układzie pręcików i słupków. Systematyka świata roślin Linneusza przyczyniła się do ogromnego postępu botaniki, ponieważ posiadała zdefiniowane kategorie taksonomiczne (gromada, rząd, rodzaj i gatunek) oraz pozwalał na stosunkowo szybkie oznaczanie najpospolitszych roślin. Jak wykazał dalszy rozwój nauki, system ten był ogromnym uproszczeniem i nie odzwierciedlał pokrewieństw organizmów, ale w owym czasie był bardzo skutecznym narzędziem opisu. Drugi tom opracowania zawiera opisy gatunków drzew, które Linneusz przyporządkował do następujących jednostek taksonomicznych: Polyandria, Didynamia, Monadelphia, Diadelphia, Polyadelphia, Gyandria, Monoecia, Dioecia i Polygamia.