Der Obstbaumfreund, 1833-1834

Typ: Czasopismo Rok publikacji: 1833-1834 Miejsce publikacji: Regensburg Sygnatura: 010519 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Czasopisma niemieckie - 19 w.
  • Sadownictwo
  • Pomologia
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 02.09.2016

Opis dokumentu

Niemiecki tygodnik z dziedziny sadownictwa i pomologii, wychodzący w pierwszej połowie XIX w. Periodyk wydawany był przez Praktyczne Towarzystwo Ogrodnicze we Frauendorfie (Praktische Gartenbaugesellschaft). Zarówno towarzystwo, jak i czasopismo założone zostały przez Johanna Evangelista Fürsta (1784-1846) – urzędnika, przedsiębiorcę i zamiłowanego ogrodnika, który ze swych dóbr we Frauendorfie utworzył wzorcowe, idealne gospodarstwo. Czasopismo zaczęło wychodzić w 1929, zaś jego tematyka dotyczyła szczególnie przez Fürsta hołubionej dziedziny, a mianowicie uprawy drzew owocowych. W 1844 periodyk  połączył się z innymi wydawanymi również przez Fürsta czasopismami o tematyce ogrodniczej i ukazywał się od tej pory pod tytułem „Vereinigte Frauendorfer Blätter”. Wydawcy czasopisma swoje edukacyjne zadanie pojmowali wręcz misyjnie, pisząc m. in., „Obstbaumfreund” jest „kwiatem, który poprzedza owoc, pługiem, który przygotowuje glebę, siewcą, który rozrzuca nasiona”. Oprócz porad i wskazówek dla sadowników, periodyk zawiera porady gospodarskie w rodzaju, jak można wykorzystać przemarznięte owoce, przepisy na przetwory owocowe, opowiadania i anegdoty związane z owocarstwem i sadami. W zbiorach Biblioteki Elbląskiej znajdują się roczniki 1833-1834. Układ treści dwukolumnowy, na pierwszej stronie każdego numeru tematyczna rycina, paginacja rosnąca w obrębie rocznika, spis treści obejmujący swoim zakresem poszczególne roczniki.