Der Oberpräsident der Provinz Ostpreuβen, Königsberg - Herr Oberbürgermeister Elbing - korespondencja (24.03.1934 r.)

Typ: DŻS Rok publikacji: 1934 Miejsce publikacji: Königsberg Strony: [1] K. Sygnatura: DŻS - zabytki biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Oberpräsident der Provinz Ostpreuβen, Königsberg
  • Magistrat der Stadt Elbing - korespondencja
  • Bezpieczeństwo ruchu lotniczego
  • Deutsche Luft Hansa, Berlin
  • Straż Lotnicza w Elblągu
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 28.12.2017

Opis dokumentu

Pismo Nadprezydenta Prowincji Prus Wschodnich (Królewiec) z dnia 24.03.1934 r. skierowane do Nadburmistrza Miasta Elbląga. Pierwsza część pisma zawiera odpis interpretacji § 43 rozporządzenia Ministra Lotnictwa Rzeszy (sygn. LB II Nr. 249/34 z dnia 9.03.1934 r.), które należy przestrzegać. Zgodnie z § 43 rozporządzenia o ruchu lotniczym, wszelkie istotne konstrukcyjne zmiany na lotniskach wymagają zezwolenia, a dla każdego przedsięwzięcia budowlanego wymagane będzie sporządzenie (jednocześnie z wnioskiem zezwalającym) dokładnych planów budowy i planów sytuacyjnych. Komunikat wysłano w celach informacyjnych oraz do wdrożenia. Dokument sygnował Dahlmann. W dalszej części korespondencja zostaje uzupełniona o informację, iż istotne budowlane zmiany na lotniskach, które zostały określone przez ministra jako obowiązkowo wymagające zezwolenia, winny być z wymaganymi załącznikami (plany sytuacyjne, projekty, rysunki) przedkładane w dwóch egzemplarzach. Pismo sygnował - Schulenburg. Dokument potwierdzony pieczęcią kancelarii Urzędu Nadprezydenta Prowincji Prusy Wschodnie i nieczytelnym podpisem urzędnika kancelarii. Data wpływu do elbląskiego magistratu - 28.03.1934 r. (Dołączono do akt - 12.04.1934 r.). (Dokument pochodzi z prywatnej kolekcji Juliusza Marka).