Der Markt für ostpreussische Agrarerzeugnisse

Typ: Książka Rok publikacji: 1933 Miejsce publikacji: Berlin Autor:
  • Schrameier, Rolf
Strony: 77 Sygnatura: 34917 biblioteka cyfrowa link Języki: ger Hasła kluczowe:
  • Prusy Wschodnie - rynek rolny - charakterystyka - 20 w.
  • Prusy Wschodnie - rynek rolny - prognoza rozwoju- 20 w.
Pobierz plik XML Pobierz plik TXT Kategorie:
Data dodania: 01.08.2018

Opis dokumentu

Publikacja, wydana w 1933 roku w Berlinie autorstwa Rolfa Schrameiera, koncentrująca się na omówieniu obszernego zagadnienia rynku produktów rolnych i żywnościowych. Opracowanie przedstawia charakterystykę i strukturę rynku produktów rolnych i obrotu towarowego pomiędzy sferą produkcji, wymiany i  konsumpcji na terenie Prus Wschodnich w okresie pierwszych trzydziestu lat XX wieku. Prusy Wschodnie (niem. Ostpreußen) to część Królestwa Pruskiego, a potem zjednoczonych w XIX wieku Niemiec (do 1945r.). Prowincja Prusy Wschodnie powstała w 1772 r. z części ziem Polski (Warmii) oraz Prus Książęcych (z wyłączeniem Kwidzyna). W rozdziale pierwszym omówiono czynniki warunkujące (determinanty) rozwój produkcji rolnej Prus Wschodnich. Rozdział drugi koncentruje się na zagadnieniu popytu i podaż artykułów rolnych, natomiast część trzecia jest prognozą rozwoju rynku rolnego na terenach będących przedmiotem niniejszej publikacji. Opisy poparto dużą ilością danych statystycznych, tabel i wykresów.